Home » Merlin (page 3)

Merlin

Kun lapsen käytös on poikkeavan seksualisoitunut

Miksi ongelmaan on vaikea puuttua? Lapsen normaali seksuaalikehitys Normaalin seksuaalikehityksen häirintä Seksuaalisen hyväksikäytön merkit Miksi hyväksikäytetty lapsi toistaa hyväksikäyttöä? Seksuaalisesti poikkeavan käytöksen vaikutus lapseen Kuinka auttaa hyväksikäyttävää lasta? Sekundaarinen hyväksikäyttö Vanhempien reaktioita Mitä terapeutti tekee lapsen kanssa? Miksi ongelmaan on vaikea puuttua? Harva ongelma on vanhemmille, opettajille ja muille lasten kanssa työskenteleville aikuisille yhtä kiperä kuin suhtautuminen lapseen, joka käyttäytyy …

Read More »

Kun kumppanisi on kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä

Mitä on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö? Mitä selviytyjänä oleminen tarkoittaa? Voiko kumppanini toipua seksuaalisesta hyväksikäytöstä? Miten toiset puolisot reagoivat? Kuinka voin auttaa puolisoani? Kuinka huomioin omat tarpeeni? Entä jos itse olen selviytyjä? Puolisoiden tukiryhmät Toipumisen vaikutus parisuhteeseen Toipumisen vaikutus perheeseen Toipumisprosessin lähetessä loppuaan Tämä osio on tarkoitettu sinulle, joka olet parisuhteessa lapsuus- tai nuoruusiässä seksuaalisesti hyväksikäytetyn kanssa. Annetusta tiedosta voi olla …

Read More »

Sisarustenvälinen hyväksikäyttö

Mitä on sisarustenvälinen seksuaalinen hyväksikäyttö? Hyväksikäytön seuraukset Milloin lapsen seksuaalikäytökseen pitäisi reagoida? Seksuaalisen hyväksikäytön yhteys muuhun hyväksikäyttöön ja väkivaltaan Frankin tarina Hyväksikäyttöä edistäviä tekijöitä Miksi hyväksikäytön tunnistaminen oman perheen sisällä on vaikeaa? Jamien tarina Miten voin vanhempana puuttua sisarustenväliseen hyväksikäyttöön? Kuinka ehkäistä sisarustenvälistä hyväksikäyttöä omassa perheessä Mitä on sisarustenvälinen seksuaalinen hyväksikäyttö? Sisarustenvälinen seksuaalinen hyväksikäyttö, kuten muutkin hyväksikäytön muodot, on vallan …

Read More »

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö: myyttejä ja tosiasioita

Kun lapsen hyväksikäyttötapaus tulee ilmi, uhri ja läheiset saavat usein kuulla monenlaisia mielipiteitä ympäristön ihmisiltä. Kaikkien neuvojen jälkeen onkin usein vaikea tietää, mitä uskoa. Alle on kerätty joukko yleisesti totena pidettyjä myyttejä sekä niiden kriittistä tarkastelua. MYYTTI TOSIASIA Lapset keksivät tarinoita ja valehtelevat seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Vaikka lapset tarinoivatkin usein, he valehtelevat harvoin seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lapsilla, joita ei ole hyväksikäytetty, ei …

Read More »

Tunteiden kokeminen

Tunteiden kokeminen

Monen selviytyjän on vaikea sietää erilaisia tunteita, edes positiivisia, kuten ilo. Tunteiden kokeminen voi olla hankala asia. Mahdollisesti koko elämän kestäneen tunteiden tukahduttamisen seurauksena niiden salliminen voi tuntua hyvin pelottavalta. Yleisin puolustautumiskeino on jonkin sijaistoiminnan aloittaminen; selviytyjä saattaa vaikkapa pelon tai ahdistuksen tunteista irroittautuakseen hukuttautua töihin. Muita sijaistoimintoja ovat esimerkiksi pakonomainen syöminen, itsensä nälkiinnyttäminen tai vahingoittaminen, toisten loukkaaminen, tavaroiden rikkominen, …

Read More »

Ehdotuksia toipumisprosessiin

Toivorasia. Maalaa tai koristele lasipurkki tähdillä ja hileillä. Kun positiivisia asioita (mukava tapahtuma, toiveen täyttymys, uusi näkökulma johonkin asiaan) tapahtuu, kirjoita se paperilapulle ja laita rasiaan. Rasian sijasta voit halutessasi koristella vihon tai pienen kirjan, ja kirjata tapaukset siihen. Piilota rasiaan myös pieniä lahjoja itsellesi. Huonon hetken yllättäessä voit lueskella rasian lappusia sekä valita rasiasta lahjan. Voit lisäksi kirjoittaa itsellesi toivekirjeen …

Read More »

Dissosiaation käyttö toipumisprosessissa

Vaikka traumamateriaalin työstäminen on tärkeää, itsensä venyttäminen kestokyvyn rajoille ei juuri ole perusteltua. Terapian tarkoitus ei ole traumatisoida selviytyjää lisää, ja kokeneet terapeutit pitävätkin sopivassa tahdissa etenemistä onnistuneen hoidon kulmakivenä. Raskaan muiston työstäminen pidemmälle kuin mitä itse pystyy kestämään ei kuulu traumaterapiaan, koska se ei huomioi selviytyjän valmiutta työstää vaikeita kokemuksia, saattaa johtaa dissosiaation lisääntymiseen ja terrorisoida sisäisen tasapainon itsemurhahakuisuuteen …

Read More »

Trauman hoito: kolmivaiheinen malli

Erityisesti kompleksin trauman hoitoon suositellaan Suomessa mallia, joka koostuu kolmesta vaiheesta: Vaihe 1: Ensimmäisessä eli vakauttamisvaiheessa pyritään rakentamaan hoidolle luottamuspohja, vähentämään traumaperäisten oireiden häiritsevyyttä sekä vakauttamaan potilaan elämäntilanne. Jos potilaalla on useita psykiatrisia liitännäisongelmia tai riittämätön tukiverkko, hoidossa ei välttämättä edetä tätä vaihetta pidemmälle. Vaihe 2: Toisessa eli trauman käsittelyvaiheessa käydään traumamuistoja vaiheittain läpi, sekä pyritään tuomaan dissosioituja persoonallisuuden osia …

Read More »

EMDR – Silmänliiketerapia

EMDR-hoitomuotoa käytetään yleisesti aikuisilla traumapotilailla, kuten sotaveteraaneilla, seksuaalisen hyväksikäytön ja/tai raiskauksen kokeneilla sekä vakavista onnettomuuksista selviytyneillä. Se on osoitettu tehokkaaksi myös lasten traumojen sekä fobioiden ja mielialahäiriöiden hoidossa. Hoitomuodon kehittäjä, amerikkalainen Francine Shapiro keksi menetelmän sattumanvaraisesti huomatessaan, että epämiellyttävien muistikuvien aiheuttama ahdistus väheni hänen samanaikaisesti liikuttaessaan silmiään nopeasti edestakaisin Lisäinformaatiota EMDR-terapiasta ja -terapeuteista Suomessa saa Suomen EMDR-yhdistyksestä sekä Traumaterapiakeskuksesta. Silmänliiketerapiassa terapeutti ohjaa potilasta …

Read More »

Trauman hoito: yleiskatsaus

Traumaperäisten häiriöiden hoitoon on kehitetty useita eri menetelmiä. Kaikki nämä menetelmät perustuvat seuraaviin periaatteisiin: Terapia suunnitellaan aina vastaamaan kunkin selviytyjän yksilöllisiä tarpeita. Apuna käytetään huolellista haastattelua sekä erilaisia kyselylomakkeita. Traumaterapiatyötä tehdään vain silloin, kun potilas ei ole kriisitilanteessa. Jos potilas on huomattavan masentunut, itsemurhahakuinen, kärsii vakavasta ahdistuneisuudesta, tarvitsee päihdevieroitusta tai elää edelleen traumaattisissa olosuhteissa (esim. jatkuva perheväkivalta, hyväksikäyttö, kodittomuus), nämä …

Read More »