Home » Tag Archives: acute stress disorder

Tag Archives: acute stress disorder

Akuutti stressihäiriö

Mikä on akuutti stressihäiriö? Syyt Oireet Kunka hyvin akuutti stressihäiriö ennustaa PTSD:n kehittymistä? Hoito Diagnostiset kriteerit Mikä on akuutti stressihäiriö? Akuutiksi stressihäiriöksi (acute stress disorder, ASD) kutsutaan traumaattista tapahtumaa seuraavaa traumanjälkeisten stressioireiden kirjoa, joka alkaa vähintään viikon kuluessa tapahtumasta ja kestää alle kuukauden. Akuutin stressihäiriön oireet muistuttavat traumanjälkeisen stressihäiriön (PTSD) oirekuvaa sillä erotuksella, että ASD:ssa painottuvat enemmän ns. dissosiaatio-oireet, kuten tunne, …

Read More »