Home » Tag Archives: dissosiaatio

Tag Archives: dissosiaatio

Persoonan rakenteellinen dissosiaatio

Persoonallisuus koostuu eri toimintarakenteista Traumaan liittyvä rakenteellinen dissosiaatio Näennäisesti normaali ja emotionaalinen persoonallisuuden osa (ANP ja EP) Primaari rakenteellinen dissosiaatio Sekundaarinen rakenteellinen dissosiaatio Tertiäärinen rakenteellinen dissosiaatio Traumaperäisten häiriöiden hoito rakenteelliseen dissosiaatioteoriaan perustuen Persoonan rakenteellinen dissosiaatioteoria on mm. eläinten käyttäytymisen tutkimiseen (etologiaan) sekä 1900-luvun alun psykiatri Charles Myersin ja Pierre Janetin työhön ja teorioihin perustuva selitysmalli traumaan liittyvien häiriöiden syntymekanismista. Sen …

Read More »

Dissosiaatio pähkinänkuoressa

Dissosiaatio käsitteenä tarkoittaa kokonaisuuden osien joutumista erilleen toisistaan. Maailmalla yleisesti käytetyn määritelmän mukaan dissosiaatio on prosessi, jossa normaali tajunnan, muistojen, identiteetin ja havaintojen yhdistyminen on häiriintynyt (DSM-IV-TR). Tämän näkemyksen mukaan dissosiaatiota on normaalia ja patologista. Tervettä dissosiaatiota ovat tämän määritelmän mukaan esimerkiksi kahden asian yhtäaikainen tekeminen, syvä eläytyminen (esim. roolileikki ja mielikuvitusystävät), asiaan imeytyminen tai tunteiden tietoinen tukahduttaminen vaikeassa tilanteessa. Patologista dissosiaatiota …

Read More »

Dissosiaatio: yleiskatsaus

Dissosiaatio

Dissosiaation määritelmä Trauma ja patologinen dissosiaatio Dissosiaatiohäiriöt Persoonan rakenteellinen dissosiaatioteoria ja Van der Hartin, Nijenhuisin ja Steelen näkemys Tajunnantilan muutokset Dissosiaatio-oireet Dissosiaation määritelmä Sanana dissosiaatio viittaa kokonaisuuden osien erkanemiseen toisistaan. Psykologiassa dissosiaatiolla viitataan tilanteeseen, jossa henkilön normaali tajunnan, muistojen, identiteetin ja havaintojen yhdistyminen on häiriintynyt (DSM-IV-TR). Tämä on johtanut dissosiaation näkemiseen jatkumona, jonka alkupäässä on normaali ja lopussa patologinen dissosiaatio. Dissosiaatiota kuvataan usein janamallilla: Ilmiöitä, jotka …

Read More »