Home » Tag Archives: rakenteellinen dissosiaatio

Tag Archives: rakenteellinen dissosiaatio

Persoonan rakenteellinen dissosiaatio

Persoonallisuus koostuu eri toimintarakenteista Traumaan liittyvä rakenteellinen dissosiaatio Näennäisesti normaali ja emotionaalinen persoonallisuuden osa (ANP ja EP) Primaari rakenteellinen dissosiaatio Sekundaarinen rakenteellinen dissosiaatio Tertiäärinen rakenteellinen dissosiaatio Traumaperäisten häiriöiden hoito rakenteelliseen dissosiaatioteoriaan perustuen Persoonan rakenteellinen dissosiaatioteoria on mm. eläinten käyttäytymisen tutkimiseen (etologiaan) sekä 1900-luvun alun psykiatri Charles Myersin ja Pierre Janetin työhön ja teorioihin perustuva selitysmalli traumaan liittyvien häiriöiden syntymekanismista. Sen …

Read More »