Home » Dissosiaatio

Dissosiaatio

Ruumiillisten dissosiaatio-oireiden arviointilista (SDQ-20)

Kysely somatoformisista dissosiaatio-oireista (Somatoform dissociation questionnaire) Alla olevat väittämät on käännetty alunperin englanninkielisestä somatoformisia (ruumiillisia) dissosiatiivi- sia oireita mittaavasta kyselystä. Ne arvioidaan asteikolla 1-5, jossa 1 = en koe tällaisia oireita/ilmiöitä 2 = koen tällaisia oireita/ilmiöitä harvoin 3 = koen tällaisia oireita/ilmiöitä toisinaan 4 = koen tällaisia oireita/ilmiöitä melko usein 5 = koen tällaisia oireita/ilmiöitä hyvin usein Tämän lisäksi täsmennetään, …

Read More »

Steinbergin depersonalisaatiokysely

Steinberg depersonalization questionnaire Alla on lueteltu joitakin tyypillisiä depersonalisaatiokokemuksia. Nämä itsearvioidaan asteikolla: Ei koskaan Muutamia kertoja Joskus Usein Lähes koko ajan Vain päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena Lisäksi arvioidaan, aiheuttavatko kokemukset häiriöitä ystävyys- perhe- ja työsuhteissa, vaikeuttavatko ne opiskelua ja työssäkäyntiä, sekä tuntuvatko ne itsestä epämukavilta tai ahdistavilta. Käännös ei ole virallinen. Muista myös, ettei pistemääräsi korvaa psykiatrin tai psykologin arviota. …

Read More »

Lasten dissosiaatiivisten oireiden arviointilista

Child Dissociative Checklist, Version 3 Alle on käännetty asteikko, jolla arvioidaan dissosiatiivisia kokemuksia alle 12-vuotiailla lapsilla. Sen voivat täyttää lapsen tuntevat aikuiset, kuten vanhemmat tai opettaja. Jokainen väittämä arvioidaan asteikolla 0 = Ei sovi lapseen 1 = Sopii lapseen jonkin verran 2 = Sopii lapseen lähes täysin Käännös ei ole virallinen. Muista myös, ettei pistemäärä korvaa psykiatrin tai psykologin arviota. …

Read More »

Nuorten poikkeuksellisten tajunnantilojen asteikko

Adolescent Dissociative Experiences Scale-II Alle on käännetty asteikko, jolla arvioidaan dissosiatiivisia kokemuksia 14-20-vuotiailla nuorilla. Arvioi jokainen väittämä asteikolla 0 (ei tapahdu koskaan) – 10 (tapahtuu koko ajan), kun et ole ollut päihteiden tai muiden kemiallisten aineiden vaikutuksen alaisena. Käännös ei ole virallinen. Muista myös, ettei pistemääräsi korvaa psykiatrin tai psykologin arviota. Uppoudun niin kiihkeästi television katseluun, videopelien pelaamiseen tai lukemiseen, …

Read More »

Dissosiaatiohäiriöiden luokittelu

Mielenterveyden häiriöiden luokitteluun on maailmalla käytössä kaksi pääjärjestelmää. Maailman terveysjärjestö WHO:n luokitus, International Statistical Classification of Diseases eli ICD-10, on se, jonka mukaan taudinmääritys pyritään suomessa antamaan. Toinen järjestelmä on Amerikan psykiatriyhdistyk- sen kehittämä Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, lyhyesti DSM-IV, jota käytetään erityisesti tieteellisissä julkaisuissa ja Suomessa ICD-10-luokituksen rinnalla. Luokitusjärjestelmät ovat monissa suhteissa samankaltaiset, mutta esimerkiksi dissosiaatiohäiriöiden kohdalla niissä on eroja. Koska …

Read More »

Tarkemmin määrittelemätön dissosiaatiohäiriö

Dissosiatiivinen transsihäiriö Ganserin oireyhtymä Dissosiatiivinen kooma Tarkemmin määrittelemättömän dissosiaatiohäiriön diagnostiset kriteerit (DSM IV) Tarkemmin määrittelemättömien dissosiaatiohäiriöiden ryhmään luetellaan kaikki häiriöt, joiden pohja on dissosiatiivinen, mutta jotka eivät täytä minkään muun dissosiaatiohäiriön kriteereitä. Häiriöiden kirjo on laaja, ja oirekuvat tämän kategorian sisällä poikkeavat toisistaan voimakkaasti. Tässä osiossa käydään läpi joitakin alaryhmiä. Dissosiatiivisen identiteettihäiriön kaltaiset oireyhtymät on kuvattu omassa osiossaan. Dissosiatiivinen transsihäiriö …

Read More »

Dissosiatiivinen identiteettihäiriö lyhyesti

Muita nimiä monipersoonahäiriö, sivupersoonahäiriö, englanniksi dissociative identity disorder (DID), multiple personality disorder, (MPD) Otettu DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) -diagnoosiluetteloon vuonna 1980. Tyypillinen piirre on kahden tai useamman erillisen henkilön käytöstä toistuvasti hallitsevan identiteetin tai persoonallisuuden osan olemassaolo, sekä niin suuri kykenemättömyys henkilökohtaisten tietojen antamiseen, ettei oireilua ole mahdollista selittää normaalilla unohtelulla. Tila ei saa olla seuraus …

Read More »

Depersonalisaatiohäiriö

Depersonalisaatio

Depersonalisaatioksi kutsutaan tilaa, jossa henkilön käsitys oman itsen ja ympäristön olemassaolosta hämärtyy. Hänestä saattaa tuntua, että hänen kehonsa on epätodellinen, muuttuu tai katoaa, tai että hän tarkkailee itseään oman kehonsa ulkopuolelta. Henkilö on kuitenkin tietoinen siitä, ettei kokemus ole ”totta”; hänen todellisuudentajunsa pysyy kokemuksen aikana hyvänä. Suurin osa ihmisistä on jossain elämänsä vaiheessa kokenut depersonalisaatioelämyksen; sen voivat laukaista esimerkiksi tietyt …

Read More »

Dissosiatiivinen amnesia

Dissosiatiivinen amnesia

Dissosiatiivisen amnesian (muistinmenetyksen), vanhalta nimitykseltään psykogeenisen amnesian, pääoire on kykenemättömyys muistaa itselleen tärkeää, useimmiten henkisesti kuormittavaa tai traumaattista informaatiota. Muistiaukko on liian laaja ollakseen tavallista unohtelua, eikä se johdu elimellisistä syistä tai esimerkiksi päihteiden käytöstä. Dissosiatiivinen amnesia voidaan jakaa alatyyppeihin amnesian laajuuden mukaan: Paikallinen (lokalisoitunut) amnesia käsittää tietyn ajanjakson (yleensä muutamasta tunnista muutamaan päivään, mutta pidemmätkin jaksot ovat mahdollisia) henkilön elämästä. …

Read More »