Tietoa traumanjälkeisistä reaktioista

Tervetuloa Trauma ja Dissosiaatio -sivustolle!

Sivustolla on tietoa psyykkisen trauman jälkeisistä reaktioista, pääpainona pitkään jatkuvat, toistuvat (kompleksiset) traumat. 

Vaikka pääaiheena on siis traumanjälkeiset reaktiot ja dissosiaatio, meillä on paljon yleistä kiinnostusta muihinkin mielenterveysongelmiin ja mielenterveyteen liittyviin tutkimuksiin ja uutisiin. Näistä on kirjoitettu toisinaan sivuston Blogi ja Uutiset -osiossa.

Muistathan, etteivät sivustolla olevat tiedot korvaa asiantuntijan diagnoosia, vaan ne on tarkoitettu yleiseksi tiedonlähteeksi erityisesti potilaille ja heidän läheisilleen.

Tekstien lähteinä on käytetty sekä kotimaisia että ulkomaisia sivustoja ja kirjallisuutta. Tämän vuoksi suomennoksissa voi olla maakohtaisia poikkeuksia. 

Tekstejä saa vapaasti kopioida ja levittää, kun mainitsee lähteen, josta teksti on kopioitu.

Kategoriat

PTSD lapsilla ja nuorilla

Traumanjälkeiset reaktiot

Tietoa normaaleista traumanjälkeisistä reaktioista kuten esimerkiksi unihäiriöistä, sekä erilaisista vakavammista reaktioista kuten akuutti stressihäiriö, PTSD (yleisesti sekä lapsilla ja nuorilla) ja kompleksinen PTSD.

Vakavien dissosiaatiohäiriöiden hoito

Trauman hoito

Tietoa trauman hoidon eri menetelmistä, kuten esimerkiksi silmänliiketerapiasta (EMDR), ja hoitoprosessin eri vaiheista. Alla on myös joitakin ehdotuksia toipumisprosessiin ja tietoa tunteiden kokemisesta.

Sisarustenvalinen hyvaksikaytto

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Tietoa lapsen, kumppanin ja sisarustenvälisestä seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Myyttejä ja tosiasioita sekä tietoa lapsen poikkeavan seksualisoituneesta käytöksestä.

Dissosiatiivinen identiteettihäiriö lyhyesti

Dissosiaatio

Tietoa eri dissosiaatiohäiriöistä sekä niiden luokitteluista ja diagnostisista kriteereistä. Tästä osiosta löytyy myös dissosiaatio-oireiden arviointilistoja.

Dissosiaatio: yleiskatsaus

Vakavat dissosiaatiohäiriöt

Yleistä tietoa vakavista dissosiaatiohäiriöistä ja niiden hoidosta, sekä tietoa dissosiaatiopotilaan sisäisen järjestelmän kartoittamisesta.​

Puhelin

Tukipalveluita

Tässä on listattu useita tukipalveluja sivuston aiheisiin liittyen, mm. erinäisiä seksuaalisen väkivallan uhreille tarkoitettuja palveluja ja apua niille, joilla saattaa yleisesti olla ongelmia mielenterveyden osalta.

Uusimmat blogi- ja uutisartikkelit

Takauma
Blogi

Mikä on takauma (flashback)?

Takauma (englanniksi flashback) on PTSD:n oire, jossa henkilö tuntee kokevansa uudelleen traumaattisen tapahtuman. Takauma on

Silmät voivat paljastaa trauman
Uutiset

Tutkimus: silmät voivat paljastaa trauman

Tutkimuksen mukaan traumaattiset kokemukset jättävät jälkensä silmien pupilleihin. Traumaperäistä stressihäiriötä potevilla pupillit reagoivat erilailla heidän