Tervetuloa Trauma ja Dissosiaatio -sivustolle!

Sivustolla on tietoa psyykkisen trauman jälkeisistä reaktioista, pääpainona pitkään jatkuvat, toistuvat (kompleksiset) traumat. 

Vaikka pääaiheena on traumanjälkeiset reaktiot ja dissosiaatio, meillä on paljon yleistä kiinnostusta muihinkin mielenterveysongelmiin ja mielenterveyteen liittyviin tutkimuksiin ja uutisiin. Näistä on kirjoitettu toisinaan sivuston Uutiset -osiossa.

Sivustolla olevat tiedot eivät korvaa asiantuntijan diagnoosia, vaan ne on tarkoitettu yleiseksi tiedonlähteeksi erityisesti potilaille ja heidän läheisilleen.

Tekstien lähteinä on käytetty sekä kotimaista että ulkomaista kirjallisuutta ja sivustoja. Tämän vuoksi suomennoksissa voi olla maakohtaisia poikkeuksia. 

Tekstejä saa vapaasti kopioida ja levittää, kun mainitsee lähteen, josta teksti on kopioitu.

Uusimmat

Kategoriat

PTSD lapsilla ja nuorilla

Traumanjälkeiset reaktiot

Tietoa normaaleista traumanjälkeisistä reaktioista kuten esimerkiksi unihäiriöistä, sekä erilaisista vakavammista reaktioista kuten akuutti stressihäiriö, PTSD (yleisesti sekä lapsilla ja nuorilla)

Vakavien dissosiaatiohäiriöiden hoito

Trauman hoito

Tietoa trauman hoidon eri menetelmistä, kuten esimerkiksi silmänliiketerapiasta (EMDR), ja hoitoprosessin eri vaiheista. Alla on myös joitakin ehdotuksia toipumisprosessiin ja

Sisarustenvalinen hyvaksikaytto

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Tässa osiossa on tietoa raiskauksesta ja seksuaalisesta hyväksikäytöstä yleisesti. Osiossa on myös artikkeleita lapsen, kumppanin ja sisarustenvälisestä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mukaan

Dissosiatiivinen identiteettihäiriö lyhyesti

Dissosiaatio

Tietoa eri dissosiaatiohäiriöistä sekä niiden luokitteluista ja diagnostisista kriteereistä. Tästä osiosta löytyy myös dissosiaatio-oireiden arviointilistoja.

Dissosiaatio: yleiskatsaus

Vakavat dissosiaatiohäiriöt

Yleistä tietoa vakavista dissosiaatiohäiriöistä ja niiden hoidosta, sekä tietoa dissosiaatiopotilaan sisäisen järjestelmän kartoittamisesta.​

Puhelin

Tukipalveluita

Tässä on listattu useita tukipalveluja sivuston aiheisiin liittyen, mm. erinäisiä seksuaalisen väkivallan uhreille tarkoitettuja palveluja ja apua niille, joilla saattaa

Psyykkisen trauman jälkeiset reaktiot

Psyykkinen trauma voi aiheuttaa monenlaisia reaktioita, joita useita käsitellään tällä sivustolla.

Traumaperäinen stressihäiriö (PTSD) on mielenterveysongelma, joka voi kehittyä sen jälkeen, kun henkilö on kokenut tai nähnyt traumaattisen tapahtuman. PTSD:n oireisiin kuuluvat traumaan liittyvät tunkeilevat ajatukset tai muistot, trauman muistojen välttely, kielteiset muutokset mielialassa tai ajattelussa sekä lisääntynyt kiihtymys tai reaktiivisuus.

Dissosiaatiolla tarkoitetaan irrottautumista ympäristöstä, tunteista tai muistoista. Dissosiaatio voi ilmetä vastauksena traumaan, ja se voidaan kokea eri tavoin, kuten kehon tai tunteiden irtautumisena, tuntemuksena siitä, että maailma on epätodellinen tai vääristynyt, tai muisti- tai tietoisuusaukkojen kokemisena.

Depersonalisaatio on erityinen dissosiaation muoto, jossa ihminen tuntee olevansa irrallaan omasta kehostaan tai minäkäsityksestään. Depersonalisaatiosta kärsivistä ihmisistä voi tuntua, että he katselevat itseään ruumiinsa ulkopuolelta tai että heidän ruumiinsa ei kuulu heille.

Dissosiatiivinen amnesia on eräänlainen muistinmenetys, jota voi esiintyä trauman seurauksena. Dissosiatiivisesta amnesiasta kärsivillä ihmisillä voi olla aukkoja muistissaan tiettyjen tapahtumien tai ajanjaksojen osalta tai heillä voi olla vaikeuksia muistaa tiettyjä trauman osa-alueita.

On tärkeää huomata, että kaikki trauman kokeneet eivät saa näitä reaktioita, ja jotkut ihmiset voivat kokea toisenlaisia oireita. On myös tärkeää hakea ammattiapua, jos koet jotakin näistä oireista tai jos sinulla on vaikeuksia selviytyä trauman jälkiseurauksista.

Muut mielenterveyden häiriöt ja ongelmat

Vaikka pääosassa ovat yllämainitut traumanjälkeiset reaktiot, puhutaan sivustolla ajoittain myös muista mielenterveyden häiriöistä ja ongelmista. Näistä voi lukea mm. sivuston Uutiset-osiossa.

Mielenterveysongelmilla tarkoitetaan monenlaisia tiloja, jotka vaikuttavat yksilön ajatteluun, käyttäytymiseen ja tunteisiin. Mielenterveysongelmat voivat johtua erilaisista syistä, kuten geneettisistä, biologisista, ympäristöön liittyvistä ja sosiaalisista tekijöistä. Nämä ongelmat voivat vaikuttaa yksilön kykyyn toimia jokapäiväisessä elämässä ja aiheuttaa merkittävää ahdistusta ja haittaa.

Esimerkkejä mielenterveysongelmista ovat masennus, ahdistuneisuushäiriöt, kaksisuuntainen mielialahäiriö, skitsofrenia, syömishäiriöt, persoonallisuushäiriöt ja päihdehäiriöt. Mielenterveysongelmien vakavuus voi vaihdella lievästä vakavaan, ja oireet voivat vaihdella yksilöstä riippuen.

On tärkeää huomata, että mielenterveysongelmat ovat yleisiä ja voivat vaikuttaa keneen tahansa ikään, sukupuoleen, etniseen alkuperään tai sosioekonomiseen asemaan katsomatta.

On myös tärkeää hakea ammattiapua, jos sinä tai joku tuttavasi kamppailee mielenterveysongelmien kanssa. Mielenterveysalan ammattilaiset voivat tarjota tukea, ohjausta ja hoitovaihtoehtoja, joiden avulla voi hallita oireita ja parantaa elämänlaatua.