Dissosiaatio

Tietoa eri dissosiaatiohäiriöistä sekä niiden luokitteluista ja diagnostisista kriteereistä. Tästä osiosta löytyy myös dissosiaatio-oireiden arviointilistoja.

Dissosiaatio: yleiskatsaus
Dissosiaatio

Dissosiaatio: yleiskatsaus

Sanana dissosiaatio viittaa kokonaisuuden osien erkanemiseen toisistaan. Psykologiassa dissosiaatiolla viitataan tilanteeseen, jossa henkilön normaali tajunnan, muistojen, identiteetin ja havaintojen yhdistyminen on häiriintynyt (DSM-IV-TR).

Tämä on johtanut dissosiaation näkemiseen jatkumona, jonka alkupäässä on normaali ja lopussa patologinen dissosiaatio.

Lue artikkeli
Dissosiaatio pähkinänkuoressa
Dissosiaatio

Dissosiaatio pähkinänkuoressa

Dissosiaatio käsitteenä tarkoittaa kokonaisuuden osien joutumista erilleen toisistaan. Maailmalla yleisesti käytetyn määritelmän mukaan dissosiaatio on prosessi, jossa normaali tajunnan, muistojen, identiteetin ja havaintojen yhdistyminen on häiriintynyt (DSM-IV-TR). Tämän näkemyksen mukaan dissosiaatiota on normaalia ja patologista.

Lue artikkeli
Persoonan rakenteellinen dissosiaatio
Dissosiaatio

Persoonan rakenteellinen dissosiaatio

Persoonan rakenteellinen dissosiaatioteoria on mm. eläinten käyttäytymisen tutkimiseen (etologiaan) sekä 1900-luvun alun psykiatri Charles Myersin ja Pierre Janetin työhön ja teorioihin perustuva selitysmalli traumaan liittyvien häiriöiden syntymekanismista.

Lue artikkeli
Dissosiatiivinen amnesia
Dissosiaatio

Dissosiatiivinen amnesia

Dissosiatiivisen amnesian (muistinmenetyksen), vanhalta nimitykseltään psykogeenisen amnesian, pääoire on kykenemättömyys muistaa itselleen tärkeää, useimmiten henkisesti kuormittavaa tai traumaattista informaatiota. Muistiaukko on liian laaja ollakseen tavallista unohtelua, eikä se johdu elimellisistä syistä tai esimerkiksi päihteiden käytöstä.

Lue artikkeli
Dissosiatiivinen pakkovaellus
Dissosiaatio

Dissosiatiivinen pakkovaellus

Dissosiatiivinen pakkovaellus (dissociative fugue) on harvinainen häiriö, jossa henkilö äkillisesti unohtaa identiteettinsä ja menneisyytensä, mahdollisesti omaksuu uuden identiteetin ja matkustaa odottamatta pois kotiympäristöstään. Tilan laukaisee

Lue artikkeli
Depersonalisaatiohäiriö
Dissosiaatio

Depersonalisaatiohäiriö

Depersonalisaatioksi kutsutaan tilaa, jossa henkilön käsitys oman itsen ja ympäristön olemassaolosta hämärtyy. Hänestä saattaa tuntua, että hänen kehonsa on epätodellinen, muuttuu tai katoaa, tai että hän tarkkailee itseään oman kehonsa ulkopuolelta. Henkilö on kuitenkin tietoinen siitä, ettei kokemus ole ”totta”; hänen todellisuudentajunsa pysyy kokemuksen aikana hyvänä.

Lue artikkeli
Dissosiatiivinen identiteettihäiriö lyhyesti
Dissosiaatio

Dissosiatiivinen identiteettihäiriö lyhyesti

Erinäisia faktoja ja yleistä tietoa dissosiaatiosta lyhyesti Muita nimiä monipersoonahäiriö, sivupersoonahäiriö, englanniksi dissociative identity disorder (DID), aiemmin myös multiple personality disorder (MPD)Otettu DSM (Diagnostic and

Lue artikkeli
Tarkemmin määrittelemätön dissosiaatiohäiriö
Dissosiaatio

Tarkemmin määrittelemätön dissosiaatiohäiriö

Tarkemmin määrittelemättömien dissosiaatiohäiriöiden ryhmään luetellaan kaikki häiriöt, joiden pohja on dissosiatiivinen, mutta jotka eivät täytä minkään muun dissosiaatiohäiriön kriteereitä. Häiriöiden kirjo on laaja, ja oirekuvat tämän kategorian sisällä poikkeavat toisistaan voimakkaasti. Tässä osiossa käydään läpi joitakin alaryhmiä. Dissosiatiivisen identiteettihäiriön kaltaiset oireyhtymät on kuvattu omassa osiossaan.

Lue artikkeli
Dissosiaatiohäiriöiden luokittelu
Dissosiaatio

Dissosiaatiohäiriöiden luokittelu

Mielenterveyden häiriöiden luokitteluun on maailmalla käytössä kaksi pääjärjestelmää. Maailman terveysjärjestö WHO:n luokitus, International Statistical Classification of Diseases eli ICD-10, on se, jonka mukaan taudinmääritys pyritään suomessa antamaan.

Toinen järjestelmä on Amerikan psykiatriyhdistyksen kehittämä Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, lyhyesti DSM-5-TR (nykyinen versio), jota käytetään erityisesti tieteellisissä julkaisuissa ja Suomessa ICD-10-luokituksen rinnalla.

Lue artikkeli
Dissosiaatio-oireiden arviointilistoja
Dissosiaatio

Dissosiaatio-oireiden arviointilistoja

Alla on listattu kolme eri dissosiatiivisten oireiden arviointilistaa.  Huom! Pidäthän mielessä, että käännokset eivät ole virallisia ja ovat täällä vain yleistä tietoa varten. Pistemääräsi ei

Lue artikkeli