Traumanjälkeiset reaktiot

Tietoa normaaleista traumanjälkeisistä reaktioista kuten esimerkiksi unihäiriöistä, sekä erilaisista vakavammista reaktioista kuten akuutti stressihäiriö, PTSD (yleisesti sekä lapsilla ja nuorilla) ja kompleksinen PTSD.

Normaalit jalkireaktiot

Normaalit jälkireaktiot

Järkyttävän tapahtuman kokeneen ensireaktio on usein ilo siitä, että hän on elossa. Tätä seuraavat ahdistuksen, pelon ja vihan tunteet, korostunut valppaus sekä tapahtuman pakonomainen miettiminen.

Akuutti stressihairio

Akuutti stressihäiriö

Mikä on akuutti stressihäiriö? Akuutti stressihäiriö (acute stress disorder, ASD) on traumaattista tapahtumaa seuraava traumanjälkeisten stressioireiden kirjo, joka alkaa vähintään viikon kuluessa tapahtumasta ja kestää

PTSD

Traumanjälkeinen stressihäiriö (PTSD)

Traumanjälkeinen stressihäiriö on englanniksi post-traumatic stress disorder, josta lyhenne PTSD on peräisin.

Traumanjälkeistä stressihäiriötä kutsutaan Suomessa myös nimityksillä traumaperäinen stressihäiriö ja post-traumaattinen stresshäiriö.

Toimistopöytiä

Miten hallita trauman oireita työpaikalla?

Moni mielenterveyden haasteista kärsivä jää leimautumisen vuoksi pois työnhakuprosessista. Traumanjälkeisten oireiden hallinta edellyttää jatkuvaa koulutusta ja resurssien hankkimista mielenterveyshaasteiden kanssa elävälle henkilöstölle. Työpaikoilla voidaan vaalia

PTSD lapsilla ja nuorilla

PTSD lapsilla ja nuorilla

Traumanjälkeinen stressihäiriö, post-traumaattinen stressihäiriö (PTSD), on ahdistuneisuushäiriöihin luokiteltu psykiatrinen häiriö, joka saattaa kehittyä traumaattisen tapahtuman kokemisen tai todistamisen seurauksena.

Myös lapset kärsivät traumanjälkeisistä oireista, jotka

Kompleksinen PTSD

Kompleksinen PTSD

Mikä on kompleksinen PTSD? Kompleksinen post-traumaattinen stressihäiriö (complex post-traumatic stress disorder, C-PTSD, käytetään myös nimitystä disorders of extreme stress not otherwise specified, DESNOS) kuvaa oireyhtymää,

Trauma ja unihairiot

Trauma ja unihäiriöt

Trauma ja unihäiriöt kulkevat usein käsi kädessä. Uniongelmat ovat osa normaaleja traumanjälkeisiä reaktioita.

Mikä on takauma (flashback)?

Takauma (englanniksi flashback) on PTSD:n oire, jossa henkilö tuntee kokevansa uudelleen traumaattisen tapahtuman. Takauma on yleensä äkillinen ja odottamaton, ja sen aiheuttaa jonkinlainen laukaiseva tekijä

Silmät voivat paljastaa trauman

Tutkimus: silmät voivat paljastaa trauman

Tutkimuksen mukaan traumaattiset kokemukset jättävät jälkensä silmien pupilleihin. Traumaperäistä stressihäiriötä potevilla pupillit reagoivat erilailla heidän katsoessaan emotionaalisia kuvia, kuin niillä, joilla häiriötä ei ole todettu.

Lapsuuden traumojen vaikutukset lasten mielenterveyteen

Lapsuuden traumoilla voi olla keskeinen rooli monissa myöhemmissä psykiatrisissa häiriöissä. Suurin osa siitä, mitä tiedämme traumalle altistumisen vaikutuksista, on kuitenkin peräisin aikuisia koskevista tutkimuksista.