Traumanjälkeiset reaktiot

Tietoa normaaleista traumanjälkeisistä reaktioista kuten esimerkiksi unihäiriöistä, sekä erilaisista vakavammista reaktioista kuten akuutti stressihäiriö, PTSD (yleisesti sekä lapsilla ja nuorilla) ja kompleksinen PTSD.

Normaalit jalkireaktiot
Traumanjälkeiset reaktiot

Normaalit jälkireaktiot

Järkyttävän tapahtuman kokeneen ensireaktio on usein ilo siitä, että hän on elossa. Tätä seuraavat ahdistuksen, pelon ja vihan tunteet, korostunut valppaus sekä tapahtuman pakonomainen miettiminen. Nämä stressireaktiot tulevat lähes kaikille, ja ne lievenevät itsestään ajan kuluessa. Niillä ei ole tekemistä ”heikkouden” kanssa. Stressireaktioista on kuitenkin hyvä olla tietoinen. Tämä vähentää pelkoa ja ahdistusta ja auttaa ymmärtämään joko itseään tai läheistä, joka on joutunut trauman uhriksi.

Lue artikkeli
Akuutti stressihairio
Traumanjälkeiset reaktiot

Akuutti stressihäiriö

Mikä on akuutti stressihäiriö? Akuutti stressihäiriö (acute stress disorder, ASD) on traumaattista tapahtumaa seuraava traumanjälkeisten stressioireiden kirjo, joka alkaa vähintään viikon kuluessa tapahtumasta ja kestää

Lue artikkeli
PTSD
Traumanjälkeiset reaktiot

Traumanjälkeinen stressihäiriö (PTSD)

Traumanjälkeinen stressihäiriö on englanniksi post-traumatic stress disorder, josta lyhenne PTSD on peräisin.

Traumanjälkeistä stressihäiriötä kutsutaan Suomessa myös nimityksillä traumaperäinen stressihäiriö ja post-traumaattinen stresshäiriö.

Lue artikkeli
PTSD lapsilla ja nuorilla
Traumanjälkeiset reaktiot

PTSD lapsilla ja nuorilla

Traumanjälkeinen stressihäiriö, post-traumaattinen stressihäiriö (PTSD), on ahdistuneisuushäiriöihin luokiteltu psykiatrinen häiriö, joka saattaa kehittyä traumaattisen tapahtuman kokemisen tai todistamisen seurauksena.

Myös lapset kärsivät traumanjälkeisistä oireista, jotka riippuvat lapsen iästä ja kehitystasosta. Myös erityisiä lapsille ja nuorille suunnattuja hoitotapoja on vähitellen alettu kehittää.

Lue artikkeli
Kompleksinen PTSD
Suositellut

Kompleksinen PTSD

Mikä on kompleksinen PTSD? Kompleksinen post-traumaattinen stressihäiriö (complex post-traumatic stress disorder, C-PTSD, käytetään myös nimitystä disorders of extreme stress not otherwise specified, DESNOS) kuvaa oireyhtymää,

Lue artikkeli