Mikä on raiskaus?

Jaa artikkeli:

Artikkelin osiot

Mikä on raiskauksen määritelmä rikoslaissa?

Seksuaalirikoslakiin tuli vuoden 2023 alussa tärkeitä muutoksia, koskien rikoksia, jotka ovat tapahtuneet 1.1.2023 jälkeen. Uudistetun lain mukaan raiskaus tarkoittaa sitä, että sukupuoliyhteys on tapahtunut sellaisen henkilön kanssa, joka ei ollut antanut siihen suostumusta, tai se on tapahtunut sellaisissa olosuhteissa, joissa suostumuksen antaminen ei ole ollut mahdollista.

Raiskaus on kyseessä jo silloin, kun sukupuoliyhteys on vasta alkanut – se, että kuinka kauan se kestää, ei ole oleellista raiskauksen määrittelyssä.

Jos on sukupuoliyhteydessä jonkun kanssa, joka ei osallistu siihen vapaaehtoisesti, kyseessä on raiskaus.

Ei ole määritelty mitään tiettyä tapaa ilmaista suostumusta tai vapaaehtoisuutta. Se voi ilmetä esimerkiksi sanoin, elkein tai jollain muulla toiminnalla, josta toinen ihminen ymmärtää, että suostumus sukupuoliyhteyteen on annettu.

Osallistumista ei siis voi pitää vapaaehtoisena, jos toisen osapuolen suostumusta ei voi havaita, koska hän on esimerkiksi päihtynyt, nukkumassa, tai täysin passiivinen pelkotilan takia. Silloin ei voi ilmaista tahtoaan, ja sukupuoliyhteyteen ryhtyminen on raiskaus. Muita syitä suostumuksen puutteeseen saattaa olla mm. toisen osapuolen vammaisuus, sairaus tai muusta syystä heikentynyt tajunnantila.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että toista ei voi joko ymmärtämättään tai vahingossa raiskata.

Mitä tarkoittaa sukupuoliyhteys?

Seksuaalirikoksista puhuttaessa termi sukupuoliyhteys on määritelty seuraavasti:

Sukupuoliyhteydeksi katsotaan sukuelimellä tapahtuva tai sukupuolielimeen tai peräaukkoon kohdistuva seksuaalinen tunkeutuminen toisen kehoon. Sukupuolielimeen tai peräaukkoon tunkeutumisen toteuttaminen myös muulla ruumiinosalla tai esineellä katsotaan sukupuoliyhteydeksi. Henkilöiden sukupuolella ei ole merkitystä.

Myös toisen sukuelimen tai peräaukon koskettelu sukuelimellä tai suulla katsotaan lain mukaan sukupuoliyhteydeksi.

Mikä on raiskauksen yritys?

Raiskauksen yritys on yksinkertaisesti raiskauksen yrittäminen, jolloin sukupuoliyhteyttä ei ole ehtinyt toteutua.  Raiskauksen yrityksestä ei voi olla kyse silloin, jos sukupuoliyhteys on jo tapahtunut.

Raiskauksen yritys on myös rangaistava teko.

Mikä lasketaan törkeäksi raiskaukseksi?

Raiskaus luokitellaan törkeäksi seuraavissa tilanteissa:

 • Raiskauksesta aiheutuu vakavia vammoja
 • Tekijöitä on useita
 • Henkinen ja ruumiillinen kärsimys on merkittävää
 • Uhri on alle 18-vuotias
 • Tekotapa on erityisen raaka tai julma
 • Teossa uhataan vakavalla väkivallalla tai esimerkiksi teräaseella

Raiskaus ei katso sukupuolta

Raiskaukset ja seksuaalinen väkivalta on usein nähty rikoksina, joita tapahtuu vain naisille. Tämä yhteiskunnallinen käsitys on vaikeuttanut seksuaalisen väkivallan miespuolisia uhreja puhumaan kokemuksistaan ja hakemaan apua.

Miehet, jotka ilmoittavat raiskauksesta tai seksuaalisesta väkivallasta, voivat kohdata leimautumista ja häpeää sekä epäuskoa muiden taholta, jotka eivät tahdo uskoa, että miehet voivat joutua seksuaalisen väkivallan uhreiksi.

Tämä on johtanut siihen, että erityisesti miesten tarpeisiin räätälöityjä resursseja ja tukipalveluja ei ole riittävästi. Tämän seurauksena raiskauksesta ja seksuaalisesta väkivallasta selvinneet miehet kärsivät usein hiljaisuudessa eivätkä välttämättä saa tarvitsemaansa apua ja tukea parantuakseen.

Raiskaus ja seksuaalinen hyväksikäyttö voi tapahtua kenelle tahansa sukupuolesta riippumatta. Kaikilla seksuaaliväkivallan uhreilla on oikeus hakea apua sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta – rikoslaki on nykyään sukupuolineutraali.

Mitä tehdä, jos sinut on raiskattu?

Raiskaus voi tapahtua kenelle tahansa, missä tahansa, eikä se ole koskaan uhrin vika. Jos olet joutunut raiskatuksi, tai epäilet niin tapahtuneen, on tärkeää ensin olla peseytymättä tai vaihtamatta vaatteita, ja mennä suoraan lääkäriin. On myös tärkeää tehdä rikosilmoitus poliisille.

Jos pystyt, älä jää yksin vaan hae apua läheisistäsi, joihin luotat, ja joiden kanssa voit keskustella asiasta. Psykologinen tuki on tapahtuman jälkeen tärkeää, jotta trauman käsittely voi alkaa.

Lääkärissä käynti

Lääkärintarkastus olisi suoritettava mahdollisimman pian tapahtuman jälkeen. Lääkärissä voi käydä oman paikkakuntasi Seri-tukikeskuksen kautta, tai menemällä terveyskeskuspäivystykseen. Tutkimus ei ole pakollinen, mutta se auttaa sekä rikoksen tutkinnassa että mahdollisten fyysisten haittojen selvittämisessä. On tärkeää, ettei raiskauksen uhri peseytyisi tai vaihtaisi vaatteitaan tapahtuman jälkeen ennen, kuin hän on käynyt tarkastuksessa. 

Tutkimustilanteessa lääkäri kysyy yksityiskohtaisesti useita kysymyksiä tapahtuneesta, muun muassa:

 • Milloin raiskaus tapahtui?
 • Missä se tapahtui?
 • Kuinka monta henkilöä oli osallisena tapahtumaan?
 • Keitä he olivat?
 • Minkälaista väkivaltaa raiskauksen yhteydessä käytettiin?
 • Jne.

Kysymysten lisäksi tehdään raskaustesti, ja otetaan erilaisia näytteitä, joista voidaan tehdä DNA-tutkimukset, ja vaatteet annetaan myös tutkittavaksi. Myös muita testejä tehdään, esimerkiksi sukupuolitautien ja tulehdusten varalta.

Älä jää yksin

Vaikka se saattaisi tuntua raskaalta tai pelottavalta, kerro tapahtuneesta jollekin läheiselle, johon luotat.

On ymmärrettävää, että joillain ei ole luotettavia ystäviä tai läheisiä ympärillään, jolloin kyseinen neuvo ei tunnu realistiselta. Tässäkin tilanteessa apua löytyy silti runsaasti, mm. alla mainituista tahoista. Vaikka avun hakeminen tuntemattomilta tuntuisikin kauhealta, se kannattaa tehdä niin pian kuin mahdollista, jotta parantuminen voi alkaa. Vaikka puhuisit vieraan kanssa, siitä on valtava apu trauman sisäistämisen kannalta.

Rikosilmoituksen tekeminen

Rikosilmoituksen voi tehdä poliisiasemalla paikan päällä, tai netissä poliisin verkkoasiointipalvelussa. Rikosilmoitusta tehtäessä poliisin on pystyttävä varmistamaan ilmoittajan henkilöllisyys, joten puhelimitse se voi olla hankalampaa. Rikosilmoituksen tekemiseen poliisi kysyy mm. seuraavia tietoja:

 • Mitä tapahtui ja miten, missä ja mihin aikaan?
 • Kuka tekijä on, tai miltä hän näytti?
 • Mihin tekijä meni teon jälkeen ja miten, ajoneuvon tuntomerkit yms.
 • Kuinka vaarallinen tekijä on?
 • Poliisi tarvitsee myos materiaalit, mitä sinulla saattaa olla tapahtuman jäljiltä
Lisatietoa rikosilmoituksesta loytyy Poliisin nettisivuilta.

Kannattaa jutella myös ammattiauttajan kanssa

Ammattiapuun hakeutuminen (esim. terapia) on raiskauksen uhrille ratkaisevan tärkeää, jotta hän voi aloittaa paranemis- ja toipumisprosessin. Seksuaalisen väkivallan trauma voi olla musertava, ja ammattiauttajat voivat tarjota turvallisen ja kannustavan ympäristön raiskauksen fyysisten, emotionaalisten ja psykologisten vaikutusten käsittelyyn.

Terapia voi auttaa uhria käsittelemään tunteitaan ja kokemuksiaan, kehittämään selviytymisstrategioita laukaisevien tekijöiden tai takaumien käsittelemiseksi ja pyrkiä rakentamaan uudelleen turvallisuuden tunnetta ja luottamusta itseensä ja muihin.

Terapia voi myös auttaa käsittelemään mahdollisia itsesyytöksiä tai häpeää ja kehittämään terveempää itsetuntoa. Ilman asianmukaista tukea ja hoitoa seksuaalisen hyväksikäytön uhri voi kamppailla jatkuvien mielenterveysongelmien, kuten ahdistuksen, masennuksen ja traumanjälkeisen stressihäiriön kanssa.

Mistä löytää apua raiskauksen jälkeen?

Mitä nopeammin raiskauksen uhri pääsee hoitoon, sitä nopeammin toipuminen voi alkaa. Suomessa toimii useita tukikeskuksia ja -tahoja, mm. Seri-tukikeskus, Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Rikosuhripäivystys sekä terveyskeskukset ja muut paikkakuntaiset tahot.

Seri-tukikeskus

Seri-tukikeskus on matalan kynnyksen tukiyksikkö kaikille yli 16-vuotiaille, sukupuolesta riippumatta, jotka ovat kokeneet seksuaaliväkivaltaa, mukaan lukien raiskaus. Sinne voi tulla joko itse, omaisten kanssa, tai viranomaisen ohjaamana, ilman lähetettä.

Seri-tukikeskus tarjoaa mm. oikeuslääketieteellistä tutkimusta raiskauksen jälkeen, traumatukea, psykologista neuvontaa ja terapiaa.

Vaikka rikosilmoitus kannattaa aina tehdä raiskauksen jälkeen, Seri-tukikeskukseen voi hakeutua vaikkei sitä olisikaan tehnyt. Keskuksia on yli 20 ympäri Suomea.

Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Raiskauskriisikeskus Tukinainen antaa tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa työskenteleville, ja palvelee kaikkia sukupuolista riippumatta.

Heillä toimii kriisipäivystyspuhelin, joka tarjoaa kriisiapua seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja väkivaltaan liittyen.

Rikosuhripäivystys

Rikosuhripäivystys (RIKU) on valtakunnallinen ja yhdenvertainen tukipalvelu, joka tarjoaa käytännön neuvoja ja henkistä tukea rikoksen tai rikosyrityksen kohteeksi joutuneille ja heidän läheisilleen. He antavat tukea ja neuvoja monissa asioissa, esimerkiksi rikosilmoituksen tekemisessä.

Heille voi olla yhteydessä chatin kautta (RIKUchat) tai soittamalla päivystyksen puhelinnumeroon.

Lapseen kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö

Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen uuden lain mukaan lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset luokitellaan yleensä aiempaa vakavammiksi. Rangaistukset ovat myös ankarampia.

Lähtökohtana on, että lapsi ei voi suostua seksuaaliseen tekoon aikuisen kanssa. Seksuaalinen kanssakäyminen alle 16-vuotiaan lapsen kanssa on nykyään lapsen raiskaus, kun aiemmin se oli hyväksikäyttörikos.

Myös 16, mutta ei vielä 18 vuotta, täyttäneitä lapsia suojellaan paremmin nykyisen lain mukaan. Alaikäisten välinen yhdyntä, joka ei loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, ei ole rangaistavaa.

Esimerkiksi 18-vuotias ei syyllisty rikokseen, jos hän on sukupuoliyhteydessä 15-vuotiaan kanssa ja osapuolet ovat riittävän tasavertaisia. Osapuolten kypsyydessä ei saa olla suurta eroa eikä toisen seksuaalista autonomiaa saa loukata.

Entä jos joku, jonka tunnen, on raiskattu?

Jos joku, jonka tunnet, on raiskattu, voi olla vaikea tietää, miten häntä voisi auttaa. Mitä sanoa raiskatulle?

Psykoterapeutti Maaret Kallion kirjassa Oon siellä jossain mun (Väestöliitto) listataan kymmenen kohtaamisen sääntöä seksuaalisen väkivallan uhrin läheiselle:

 1. Usko uhrin kuvaukseen kokemuksesta
 2. Uskalla olla läsnä
 3. Kuuntele ja kysy, tai ole vaan rauhassa yhdessä
 4. Älä vähättele tai suurentele kokemusta
 5. Ole luottamuksen arvoinen – älä puhu asiasta eteenpäin muille
 6. Tarjoa konkreettista apua, esim. siivousta tai ruoanlaittoa
 7. Kutsu mukaan ajanviettoon
 8. Ohjaa avun pariin
 9. Älä syyttele uhria
 10. Anna toipumisaikaa

Voiko raiskauksesta oikeasti toipua?

Kyllä. Raiskauksesta selviää, kunhan tapahtuman jälkeen saa tukea ja apua. Vaikka raiskauksen aiheuttamasta traumasta voi olla vaikea päästä yli, on tärkeää muistaa, että paraneminen on mahdollista ja että tapahtuman jälkeen on mahdollista jatkaa täysipainoista ja merkityksellistä elämää.

Raiskaus: myyttejä ja tosiasioita

On edelleen olemassa asenteita ja myyttejä, jotka saavat uhrin tuntemaan syyllisyyttä raiskauksesta. On pitkään ollut perinteikästä ajatella, että raiskatuksi joutuminen on häpeällistä. Esimerkiksi avioliitossa tapahtuva raiskaus tuli rikokseksi vasta 90-luvulla, koska pitkät perinteet ja myytit ovat olleet vallassa kauan.

Raiskausmyytit ovat vääriä uskomuksia tai stereotypioita raiskauksesta. Joitakin yleisimpiä raiskausmyyttejä ovat muun muassa:

”Hän halusi sitä”: Myytti, jonka mukaan raiskauksen uhri oli jotenkin vastuussa pahoinpitelystä vaatetuksensa, käyttäytymisensä tai aikaisemman seksuaalihistoriansa vuoksi.

”Tosi miehiä ei raiskata”: Myytti, jonka mukaan miehet eivät voi joutua raiskauksen uhriksi tai että miesten raiskaus on vähemmän vakava tai traumatisoiva kuin naisten raiskaus.

”Se ei ole oikeastaan raiskaus, jos uhri ei vastusta”: Myytti, jonka mukaan raiskaus on raiskaus vain, jos uhri taistelee fyysisesti vastaan tai sanoo ”ei”, ja että vastarinnan puute merkitsee suostumusta.

”Raiskauksen tekevät vain tuntemattomat”: Myytti, jonka mukaan raiskauksia tekevät vain tuntemattomat ihmiset pimeillä kujilla, vaikka todellisuudessa suurimman osan raiskauksista tekee joku, jonka uhri tuntee.

”Jos uhri ei ilmoita heti raiskauksesta, sitä ei ole varmasti tapahtunut”: Myytti siitä, että uhrin on ilmoitettava raiskauksesta välittömästi ja että viivästynyt ilmoitus tai epäjohdonmukaisuus uhrin kertomuksessa tarkoittaa, että pahoinpitelyä ei tapahtunut.

Raiskauksen seuraukset uhrille

Psykologiset seuraukset

Raiskauksen uhrin psyykkinen tila voi vaihdella suuresti riippuen yksilöllisistä tekijöistä, kuten aiemmista traumoista, tukijärjestelmistä ja selviytymiskeinoista. Yleisiä reaktioita seksuaaliseen väkivaltaan ovat kuitenkin järkytys, pelko, epäusko, häpeä, syyllisyys, voimattomuus, ahdistus ja masennus.

Akuutti stressireaktio on yleinen seksuaaliväkivallan seuraus. Joskus varsinkin pidemmällä aikavälillä ilmaantuu myös päihdeongelmia, itsetuhoista käytöstä ja paniikkikohtauksia.

Selviytyjät voivat myös kokea traumaperäisen stressihäiriön (PTSD) oireita, kuten tunkeilevia ajatuksia, takaumia ja välttelykäyttäytymistä. Lisäksi seksuaalinen hyväksikäyttö voi vaikuttaa syvästi selviytyjän itsetuntoon, ihmissuhteisiin ja yleiseen turvallisuudentunteeseen ja siihen, miten hän luottaa muihin ihmisiin.

Fyysiset seuraukset

Psykologisten seurausten lisäksi raiskauksella voi olla merkittäviä fyysisiä seurauksia uhrille. Fyysiset vammat voivat vaihdella mustelmista ja hiertymistä vakavampiin vammoihin, kuten luunmurtumiin, sisäisiin vammoihin ja sukuelinten vaurioihin. 

Raiskauksen uhri voi myös saada sukupuoliteitse tarttuvia tauteja, kuten HIV/aids, sekä tulla tahattomasti raskaaksi. Fyysisten vammojen lisäksi raiskaus voi aiheuttaa muita terveysongelmia, kuten kroonista kipua, väsymystä ja unettomuutta sekä pahoinvointia.

Miksi raiskauksia tapahtuu: raiskaajan psykologia

Mikä saa tavallisen ihmisen muuttumaan niin väkivaltaiseksi ihmiseksi, joka syyllistyy niin kauheaan rikokseen kuin raiskaus? Mitkä ovat ne psykologiset tekijät, jotka ohjaavat seksuaalista väkivaltaa?

Tutkijat huomauttavat, että ei ole olemassa yhtä psykologista mallia, joka selittäisi kaikenlaiset raiskaukset tai raiskaajat.

Gordon Nagayama Hall, Ph.D., psykologian apulaisprofessori Kentin valtionyliopistossa, on omassa työssään määritellyt neljä raiskaajan päätyyppiä:

 • Tyypin 1 toimintaan vaikuttaa poikkeava seksuaalinen kiihottuminen, joka ilmenee, kun hänellä on ajatuksia naisiin kohdistuvasta väkivallasta. Tämä henkilö on todennäköisesti erittäin impulsiivinen.
 • Tyypin 2 motiivina ovat kognitiiviset vääristymät eli ajatteluvirheet; hän tulkitsee virheellisesti tapahtumia tai tietoja eri tavalla kuin muut. Hän uskoo, että jotkut naiset nauttivat raiskauksesta tai haluavat tulla raiskatuiksi. Tälle tyypille raiskaus on osa valloitusta, tapa osoittaa miehisyyttä. Useimmat deittiraiskaajat ovat tätä tyyppiä.
 • Tyypin 3 motiivina on viha tai tunnekontrollin puute. Nämä miehet ovat niin vihaisia, erityisesti naisille, että ainoa tapa käsitellä vihaa on käyttäytyä seksuaalisesti naisia kohtaan. Ei ole yllättävää, että tämä tyyppi on väkivaltaisin ja vaarallisin.
 • Tyyppi 4 on uusintarikollinen. Häntä on todennäköisimmin pahoinpidelty fyysisesti tai seksuaalisesti lapsena. Hänellä on vaikeuksia luoda pysyviä ihmissuhteita, ja hänellä on ollut kroonisia ongelmia koulussa tai perheessä. Tyypin 4 henkilöt rikkovat monenlaisia sääntöjä, sekä seksuaalisia että ei-seksuaalisia.

Raiskaajien omia perusteluita

Georgia State Universityn tutkimusryhmä suoritti temaattisen tutkimuksen käyttäen tuhansia seksuaalirikoksen tekijöiden kirjoittamia perusteluja seksuaalisen hyväksikäytön oikeuttamiseksi.

Tutkimustulokset julkaistiin hiljattain Psychology of Violence -lehdessä. Tutkijat pystyivät tunnistamaan erityisiä teemoja rikoksentekijöiden perusteluissa, kuten esimerkiksi:

 • Seksuaaliset skriptit
 • Uhrin syyllistäminen
 • Vihamielinen seksismi
 • Essentialismi
 • Esineellistäminen
 • Sosioseksuaalisuus

Alla on lisätietoa kyseisistä teemoista.

Seksuaaliset skriptit

Seksuaalisia skriptejä käytetään ohjaamaan käyttäytymistämme intiimeissä seksuaalisissa kanssakäymisissä, ja nämä skriptit antavat pohjimmiltaan pelisäännöt sille, milloin seksi on sopivaa ja milloin ei.

Tutkituissa omakohtaisissa kertomuksissa 37 prosenttia vastaajista perusteli seksuaalista väkivaltaa esimerkiksi sillä, että ”kun nainen sanoo ei, hän tarkoittaa oikeasti kyllä”.

Uhrin syyllistäminen

Raiskauksen syyksi katsotaan uhrin toiminta tai seksuaalinen historia. Noin 29 prosenttia vastaajista syytti uhria siitä, että tämä oli juonut liikaa, ei sanonut ”ei” tarpeeksi kovaa tai ei vastustanut fyysisesti hänen lähentelyään.

Vastaajat syyttivät uhrejaan myös siitä, että nämä flirttailivat heidän kanssaan tai heillä oli aiempaa seksuaalihistoriaa muiden tai tekijän kanssa.

Vihamielinen seksismi

Monilla rikoksentekijöillä on erittäin kielteisiä näkemyksiä naisista, ja he ilmaisevat usein närkästyksensä siitä, miten naiset ovat kohdelleet heitä aiemmin. Tämä vihamielisyys näyttää heijastuvan myös siihen, miten he kohtelevat naisia intiimissä tilanteessa, sillä 24 prosenttia tekijöistä ilmaisee suuttumustaan jostain uhrin tekemästä teosta.

Eräs rikoksentekijä esimerkiksi kuvaili inhoavansa naista, joka oksensi hänen sänkyynsä, ja kuinka hän vastasi siihen raiskaamalla naisen väkivaltaisesti tämän ollessa tajuttomana.

Biologinen essentialismi (olemusajattelu)

Miespuolisilla rikoksentekijöillä on usein sitkeä teema, jonka mukaan he eivät ole henkilökohtaisesti vastuussa teoistaan, koska heidän biologiansa saa heidät haluamaan seksiä. 18 prosentilla rikoksentekijöistä lausunnot, kuten ”Hormonini vain sekosivat”, olivat yleisiä, ja naisille annettiin yksinomainen vastuu raiskauksen estämisestä.

Esineellistäminen

Monien rikoksentekijöiden kohdalla seksuaalinen esineellistäminen (potentiaalisen seksikumppanin pelkistäminen vain niihin piirteisiin, joita rikoksentekijä pitää viehättävinä) on yleinen ilmiö.

Noin 18 prosenttia tutkituista ensimmäisen persoonan kertomuksista esineellisti naisia keskittymällä heidän fyysiseen haluttavuuteensa tai kuvaamalla heitä ikään kuin he olisivat seksileluja. Eräs tekijä jopa sanoi, että ”hän ei ollut enää ihminen – vain polku, väline, keino päämäärän saavuttamiseksi”.

Sosioseksuaalisuus

Sosioseksuaalisuus tarkoittaa satunnaista seksisuhdetta ilman emotionaalista sidettä. Tutkituista tekijöistä 18 prosenttia näki raiskauksen keinona saada mahdollisimman monta seksikumppania ilman mitään rajoituksia, kuten tarvetta läheisyyteen tai varsinaiseen suhteeseen.

Fyysinen tyydytys näytti olevan ainoa tavoite, ja he kuvailivat usein tuntevansa itsensä kyllästyneiksi ”vaniljaseksiin”, mistä johtui tarve voimankäyttöön.

Monet rikoksentekijät tuntevat tarvetta hallita uhrejaan

Kaiken kaikkiaan tutkimuksessa tarkastellut teemat näyttävät heijastavan sitä, että monet rikoksentekijät tuntevat tarvetta hallita uhrejaan tekemällä heistä pikemminkin seksuaalisia esineitä kuin ihmisiä.

Teemat osoittavat myös sellaiset huolestuttavat kulttuurinormit ja -arvot, joita usein käytetään naisiin kohdistuvan väkivallan ylläpitämiseen. Sellaiset teemat kuin uhrin syyllistäminen, räikeä vihamielisyys naisia kohtaan, seksuaalinen esineellistäminen ja seksuaalisten skriptien käyttö ovat usein esillä ennen seksuaalista väkivaltaa ja sen jälkeen.

Kuinka yleinen raiskaus on?​

Poliisin arvion mukaan Suomessa tapahtuu noin 6 000–10 000 raiskausta vuoden aikana. Suurin osa niistä jää ilmoittamatta – poliisille ilmoitetaan noin tuhat raiskausta vuodessa.

Rangaistukset: millaisen tuomion raiskauksesta voi saada?

Seksuaalirikoslain uudistuksen myötä vuoden 2023 alusta alkaen seksuaalirikosten rangaistukset kovenevat.

Suomen Poliisin seksuaalirikosten tietosivun mukaan raiskauksesta voi tuomita vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Raiskauksen yrityksestä voidaan tuomita vähintään vuodeksi ja enintään 4,5 vuoden vankeuteen. Jos yritys on vakavuudeltaan lievä, siitä voi saada neljästä kuukaudesta kolmeen vuoteen vankeutta.

Lähteet

Lue lisää

Jaa artikkeli:

 • Tuoreimmat ARTIKKELIT

  SUOSITUIMMAT