Trauman hoito

Tietoa trauman hoidon eri menetelmistä, kuten esimerkiksi silmänliiketerapiasta (EMDR), ja hoitoprosessin eri vaiheista. Alla on myös joitakin ehdotuksia toipumisprosessiin ja tietoa tunteiden kokemisesta.

Trauman hoito yleiskatsaus
Trauman hoito

Trauman hoito: yleiskatsaus

Hoitomenetelmien periaatteita Trauman hoito koostuu erilaisista traumaperäisten häiriöiden hoitoon tarkoitetuista menetelmistä. Kaikki nämä menetelmät perustuvat seuraaviin periaatteisiin: Terapia suunnitellaan aina vastaamaan kunkin selviytyjän yksilöllisiä tarpeita.

Lue artikkeli
EMDR
Trauman hoito

EMDR – Silmänliiketerapia

EMDR-hoitomuotoa käytetään yleisesti aikuisilla traumapotilailla, kuten sotaveteraaneilla, seksuaalisen hyväksikäytön ja/tai raiskauksen kokeneilla sekä vakavista onnettomuuksista selviytyneillä. Se on osoitettu tehokkaaksi myös lasten traumojen sekä fobioiden ja mielialahäiriöiden hoidossa.

Lue artikkeli
Dissosiaation kaytto toipumisprosessissa
Trauman hoito

Dissosiaation käyttö toipumisprosessissa

Vaikka traumamateriaalin työstäminen on tärkeää, itsensä venyttäminen kestokyvyn rajoille ei juuri ole perusteltua. Terapian tarkoitus ei ole traumatisoida selviytyjää lisää, ja kokeneet terapeutit pitävätkin sopivassa tahdissa etenemistä onnistuneen hoidon kulmakivenä.

Lue artikkeli
Ehdotuksia toipumisprosessiin
Trauman hoito

Ehdotuksia toipumisprosessiin

Vaikka traumasta puhuminen muille voi olla hyvinkin raskasta, toipumisen kannalta on tärkeää, että trauman kokenut henkilö on halukas ottamaan tukea vastaan. Mitä enemmän hänellä on

Lue artikkeli
Tunteiden kokeminen
Trauman hoito

Tunteiden kokeminen

Monen selviytyjän on vaikea sietää erilaisia tunteita, edes positiivisia, kuten ilo. Tunteiden kokeminen voi olla hankala asia. Mahdollisesti koko elämän kestäneen tunteiden tukahduttamisen seurauksena niiden salliminen voi tuntua hyvin pelottavalta.

Lue artikkeli