Trauman hoito

Tietoa trauman hoidon eri menetelmistä, kuten esimerkiksi silmänliiketerapiasta (EMDR), ja hoitoprosessin eri vaiheista. Alla on myös joitakin ehdotuksia toipumisprosessiin ja tietoa tunteiden kokemisesta.

Trauman hoito yleiskatsaus

Trauman hoito: yleiskatsaus

Hoitomenetelmien periaatteita Trauman hoito koostuu erilaisista traumaperäisten häiriöiden hoitoon tarkoitetuista menetelmistä. Kaikki nämä menetelmät perustuvat seuraaviin periaatteisiin: Terapia suunnitellaan aina

EMDR

EMDR – Silmänliiketerapia

EMDR-hoitomuotoa käytetään yleisesti aikuisilla traumapotilailla, kuten sotaveteraaneilla, seksuaalisen hyväksikäytön ja/tai raiskauksen kokeneilla sekä vakavista onnettomuuksista selviytyneillä. Se on osoitettu tehokkaaksi

Trauman hoidon kolmivaiheinen malli

Trauman hoidon kolmivaiheinen malli

Trauman hoidon kolmivaiheista mallia suositellaan erityisesti kompleksisen trauman hoitoon Suomessa. Malli koostuu siis kolmesta vaiheesta, jotka on lueteltu alla.

Dissosiaation kaytto toipumisprosessissa

Dissosiaation käyttö toipumisprosessissa

Vaikka traumamateriaalin työstäminen on tärkeää, itsensä venyttäminen kestokyvyn rajoille ei juuri ole perusteltua. Terapian tarkoitus ei ole traumatisoida selviytyjää lisää,

Ehdotuksia toipumisprosessiin

Ehdotuksia toipumisprosessiin

Asioita helpottamaan oloa toipumisen ajaksi Vaikka traumasta puhuminen muille voi olla hyvinkin raskasta, toipumisen kannalta on tärkeää, että trauman kokenut

Tunteiden kokeminen

Tunteiden kokeminen

Monen selviytyjän on vaikea sietää erilaisia tunteita, edes positiivisia, kuten ilo. Tunteiden kokeminen voi olla hankala asia. Mahdollisesti koko elämän