Dissosiaatiohäiriöiden luokittelu

Mielenterveyden häiriöiden luokitteluun on maailmalla käytössä kaksi pääjärjestelmää. Maailman terveysjärjestö WHO:n luokitus, International Statistical Classification of Diseases eli ICD-10, on se, jonka mukaan taudinmääritys pyritään suomessa antamaan. Toinen järjestelmä on Amerikan psykiatriyhdistyk-
sen kehittämä Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, lyhyesti DSM-IV, jota käytetään erityisesti tieteellisissä julkaisuissa ja Suomessa ICD-10-luokituksen rinnalla. Luokitusjärjestelmät ovat monissa suhteissa samankaltaiset, mutta esimerkiksi dissosiaatiohäiriöiden kohdalla niissä on eroja.

Koska suurin osa käyttämistämme lähteistä sekä suurimmat suomenkieliset oppikirjat käyttävät dissosiaatiohäiriöiden jaottelussa DSM-luokitusta, myös tällä sivulla on dissosiaatiohäiriöt luokiteltu tämän järjestelmän mukaan.

ICD-10

ICD-10 luokituksessa eri dissosiaatiohäiriöille on kymmenen kohtaa, jotka voidaan karkeasti jakaa kahteen luokkaan: elimellisinä (esim. tuntopuutos, kouristukset) ja psykologisina (esim. muistinmenetys, depersonalisaatio) oireina ilmenevä dissosiaatio.

F44.0 Dissosiatiivinen muistinmenetys
F44.1 Dissosiatiivinen pakkovaellus
F44.2 Dissosiatiivinen sulkutila (horros)
F44.3 Hurmos ja haltiotilat
F44.4 Dissosiatiiviset liikehäiriöt
F44.5 Dissosiatiiviset kouristukset
F44.6 Dissosiatiivinen tunnottomuus tai tuntopuutos
Psyykkisperäinen kuurous
F44.7 Sekamuotoiset dissosiaatiohäiriöt (konversiohäiriöt)
Kohdissa F44.0-F44.6 määriteltyjen häiriöiden yhdistelmät.
F44.8 Muut määritellyt dissosiaatiohäiriöt (konversiohäiriöt)
Ganserin oireyhtymä
Sivupersoonahäiriö
Psyykkisperäinen sekavuustila
Psyykkisperäinen hämärätila
F44.9 Määrittämätön dissosiaatiohäiriö (konversiohäiriöt)

DSM-IV

DSM-IV on jakanut dissosiaatiohäiriöt viiteen luokkaan, jotka on mainittu alla:

300.12 Dissosiatiivinen amnesia
300.13 Dissosiatiivinen pakkovaellus
300.14 Dissosiatiivinen identiteettihäiriö
300.6 Depersonalisaatiohäriö
300.15 Tarkemmin määrittelemätön dissosiatiivinen häiriö
6 alakohtaa, joihin sisältyvät mm. dissosiatiivisen identiteettihäiriön kaltaiset tilat, dissosiatiivinen
kooma ja Ganserin oireyhtymä

DSM-luokitus ei jaottele ruumiillisia dissosiaatio-oireita dissosiaatiohäiriöiksi, vaan sijoittaa oireet elimellisoireisiin (somatoformisiin) häiriöihin korostaakseen oireiden elimellistä luonnetta. DSM-IV on myös korvannut ICD-10-luokituksen sivupersoonahäiriön nimityksellä dissosiatiivinen identiteettihäiriö, jotta ilmiasun dissosiaatioon pohjautuva luonne tulisi esiin.

Luokitusjärjestelmien erot

Vaikka luokitusjärjestelmien ulkoasussa on eroja, ICD-10 ja DSM-IV sisällyttävät luokituksiinsa suunnilleen samat häiriöt. Koska eri oireiden itsenäisyyttä ja häiriöiden ilmiasua on kuitenkin nimetty ja painotettu eri tavoin, saattavat erot tuntua suurilta ja hämmentäviltä. Suurin ero on se, että ruumiilliset dissosiaatio-oireet on DSM-luokituksessa jätetty varsinaisten dissosiaatiohäiriöiden ulkopuolelle, kun taas ICD luokittelee ne dissosiaatiohäiriöiksi.

Dissosiaatiohäiriöiden luokittelua ei selviytyjän tarvitse osata; riittää, että tiedostaa eri järjestelmien olemassaolon, jolloin nimitysten ja koodien päällekkäinen käyttö ei hämmennä. Selkeytensä ja levinneisyytensä vuoksi tämä sivusto käyttää DSM-luokitusta.