Pisaroita ikkunassa
Dissosiaatio ennakoi huonompia tuloksia mielenterveyden kannalta trauman jälkeen
Trauman kokeneilla henkilöillä dissosiaation ilmeneminen voi viitata siihen, että henkilöillä voi kehittyä suuremmalla todennäköisyydellä myöhemmin vakavaa traumanjälkeistä stressioireilua, masennusta, ahdistuneisuutta, fyysistä kipua ja sosiaalista heikkenemistä.
Ruumiillisten dissosiaatio-oireiden arviointilista (SDQ-20)
Ruumiillisten dissosiaatio-oireiden arviointilista (SDQ-20)
Kysely somatoformisista dissosiaatio-oireista (Somatoform dissociation questionnaire)
Steinbergin depersonalisaatiokysely
Steinbergin depersonalisaatiokysely
Steinberg Depersonalization Questionnaire
Dissosiaatio-oireiden arviointilistoja
Dissosiaatio-oireiden arviointilistoja
Nuorten poikkeuksellisten tajunnantilojen asteikko
Nuorten poikkeuksellisten tajunnantilojen asteikko
Adolescent Dissociative Experiences Scale-II
Dissosiaatiohäiriöiden luokittelu
Dissosiaatiohäiriöiden luokittelu
Mielenterveyden häiriöiden luokitteluun on maailmalla käytössä kaksi pääjärjestelmää. Maailman terveysjärjestö WHO:n luokitus, International Statistical Classification of Diseases eli ICD-10, on se, jonka mukaan taudinmääritys pyritään suomessa antamaan.

Toinen järjestelmä on Amerikan psykiatriyhdistyksen kehittämä Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, lyhyesti DSM-5-TR (nykyinen versio), jota käytetään erityisesti tieteellisissä julkaisuissa ja Suomessa ICD-10-luokituksen rinnalla.
Tarkemmin määrittelemätön dissosiaatiohäiriö
Tarkemmin määrittelemätön dissosiaatiohäiriö
Tarkemmin määrittelemättömien dissosiaatiohäiriöiden ryhmään luetellaan kaikki häiriöt, joiden pohja on dissosiatiivinen, mutta jotka eivät täytä minkään muun dissosiaatiohäiriön kriteereitä. Häiriöiden kirjo on laaja, ja oirekuvat tämän kategorian sisällä poikkeavat toisistaan voimakkaasti. Tässä osiossa käydään läpi joitakin alaryhmiä. Dissosiatiivisen identiteettihäiriön kaltaiset oireyhtymät on kuvattu omassa osiossaan.
Dissosiatiivinen identiteettihäiriö lyhyesti
Dissosiatiivinen identiteettihäiriö lyhyesti
Depersonalisaatiohäiriö
Depersonalisaatiohäiriö
Depersonalisaatioksi kutsutaan tilaa, jossa henkilön käsitys oman itsen ja ympäristön olemassaolosta hämärtyy. Hänestä saattaa tuntua, että hänen kehonsa on epätodellinen, muuttuu tai katoaa, tai että hän tarkkailee itseään oman kehonsa ulkopuolelta. Henkilö on kuitenkin tietoinen siitä, ettei kokemus ole ”totta”; hänen todellisuudentajunsa pysyy kokemuksen aikana hyvänä.
Dissosiatiivinen pakkovaellus
Dissosiatiivinen pakkovaellus