Dissosiaatio-oireiden arviointilistoja

Dissosiaatio-oireiden arviointilistoja

Alla on listattu kolme eri dissosiatiivisten oireiden arviointilistaa.  Huom! Pidäthän mielessä, että käännokset eivät ole virallisia ja ovat täällä vain yleistä tietoa varten. Pistemääräsi ei myoskään korvaa psykiatrin tai psykologin arviota. Lasten dissosiatiivisten oireiden arviointilista (alle 12-vuotiaat, CDC) Nuorten poikkeuksellisten tajunnantilojen asteikko (14-20-vuotiaat, A-DES) Ruumiillisten dissosiaatio-oireiden arviointilista (SDQ-20) Lasten dissosiatiivisten oireiden arviointilista​ Child Dissociative Checklist […]

Dissosiaatiohäiriöiden luokittelu

Dissosiaatiohäiriöiden luokittelu

Mielenterveyden häiriöiden luokitteluun on maailmalla käytössä kaksi pääjärjestelmää. Maailman terveysjärjestö WHO:n luokitus, International Statistical Classification of Diseases eli ICD-10, on se, jonka mukaan taudinmääritys pyritään suomessa antamaan.

Toinen järjestelmä on Amerikan psykiatriyhdistyksen kehittämä Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, lyhyesti DSM-5-TR (nykyinen versio), jota käytetään erityisesti tieteellisissä julkaisuissa ja Suomessa ICD-10-luokituksen rinnalla.

Tarkemmin määrittelemätön dissosiaatiohäiriö

Tarkemmin määrittelemätön dissosiaatiohäiriö

Tarkemmin määrittelemättömien dissosiaatiohäiriöiden ryhmään luetellaan kaikki häiriöt, joiden pohja on dissosiatiivinen, mutta jotka eivät täytä minkään muun dissosiaatiohäiriön kriteereitä. Häiriöiden kirjo on laaja, ja oirekuvat tämän kategorian sisällä poikkeavat toisistaan voimakkaasti. Tässä osiossa käydään läpi joitakin alaryhmiä. Dissosiatiivisen identiteettihäiriön kaltaiset oireyhtymät on kuvattu omassa osiossaan.

Dissosiatiivinen identiteettihäiriö lyhyesti

Dissosiatiivinen identiteettihäiriö lyhyesti

Erinäisia faktoja ja yleistä tietoa dissosiaatiosta lyhyesti Muita nimiä monipersoonahäiriö, sivupersoonahäiriö, englanniksi dissociative identity disorder (DID), aiemmin myös multiple personality disorder (MPD)Otettu DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) -diagnoosiluetteloon vuonna 1980.Tyypillinen piirre on kahden tai useamman erillisen henkilön käytöstä toistuvasti hallitsevan identiteetin tai persoonallisuuden osan olemassaolo, sekä niin suuri kykenemättömyys henkilökohtaisten tietojen antamiseen, […]

Depersonalisaatiohäiriö

Depersonalisaatiohäiriö

Depersonalisaatioksi kutsutaan tilaa, jossa henkilön käsitys oman itsen ja ympäristön olemassaolosta hämärtyy. Hänestä saattaa tuntua, että hänen kehonsa on epätodellinen, muuttuu tai katoaa, tai että hän tarkkailee itseään oman kehonsa ulkopuolelta. Henkilö on kuitenkin tietoinen siitä, ettei kokemus ole ”totta”; hänen todellisuudentajunsa pysyy kokemuksen aikana hyvänä.

Dissosiatiivinen pakkovaellus

Dissosiatiivinen pakkovaellus

Dissosiatiivinen pakkovaellus (dissociative fugue) on harvinainen häiriö, jossa henkilö äkillisesti unohtaa identiteettinsä ja menneisyytensä, mahdollisesti omaksuu uuden identiteetin ja matkustaa odottamatta pois kotiympäristöstään. Tilan laukaisee yleensä trauma tai muu kuormittava elämäntilanne. Syyt ja esiintyvyys Kuten yllä todettiin, vaelluksen laukaisee useimmiten kuormittava elämäntilanne tai traumaattinen kokemus, jolloin ”vanhan” identiteetin unohtaminen ja pako tapahtumapaikalta suojaa tehokkaasti psyykeä […]