Trauma ja dissosiaatio

SDQ-20

Alla olevat väittämät on käännetty alunperin englanninkielisestä somatoformisia (ruumiillisia) dissosiatiivisia oireita mittaavasta kyselystä. Ne arvioidaan asteikolla 1-5, jossa

  • 1 = en koe tällaisia oireita/ilmiöitä
  • 2 = koen tällaisia oireita/ilmiöitä harvoin
  • 3 = koen tällaisia oireita/ilmiöitä toisinaan
  • 4 = koen tällaisia oireita/ilmiöitä melko usein
  • 5 = koen tällaisia oireita/ilmiöitä hyvin usein


Tämän lisäksi täsmennetään, onko oireelle löydetty lääketieteellinen selitys. Käännös ei ole virallinen. Muista myös, ettei pistemääräsi korvaa psykiatrin tai psykologin arviota.

Lähteet