Ruumiillisten dissosiaatio-oireiden arviointilista (SDQ-20)
Ruumiillisten dissosiaatio-oireiden arviointilista (SDQ-20)
Kysely somatoformisista dissosiaatio-oireista (Somatoform dissociation questionnaire)
Depersonalisaatiohäiriö
Depersonalisaatiohäiriö
Depersonalisaatioksi kutsutaan tilaa, jossa henkilön käsitys oman itsen ja ympäristön olemassaolosta hämärtyy. Hänestä saattaa tuntua, että hänen kehonsa on epätodellinen, muuttuu tai katoaa, tai että hän tarkkailee itseään oman kehonsa ulkopuolelta. Henkilö on kuitenkin tietoinen siitä, ettei kokemus ole ”totta”; hänen todellisuudentajunsa pysyy kokemuksen aikana hyvänä.
Kompleksinen PTSD
Kompleksinen PTSD