Pisaroita ikkunassa
Dissosiaatio ennakoi huonompia tuloksia mielenterveyden kannalta trauman jälkeen
Trauman kokeneilla henkilöillä dissosiaation ilmeneminen voi viitata siihen, että henkilöillä voi kehittyä suuremmalla todennäköisyydellä myöhemmin vakavaa traumanjälkeistä stressioireilua, masennusta, ahdistuneisuutta, fyysistä kipua ja sosiaalista heikkenemistä.
Persoonan rakenteellinen dissosiaatio
Persoonan rakenteellinen dissosiaatio
Persoonan rakenteellinen dissosiaatioteoria on mm. eläinten käyttäytymisen tutkimiseen (etologiaan) sekä 1900-luvun alun psykiatri Charles Myersin ja Pierre Janetin työhön ja teorioihin perustuva selitysmalli traumaan liittyvien häiriöiden syntymekanismista.
Dissosiaatio pähkinänkuoressa
Dissosiaatio pähkinänkuoressa
Dissosiaatio: yleiskatsaus
Dissosiaatio: yleiskatsaus
Sanana dissosiaatio viittaa kokonaisuuden osien erkanemiseen toisistaan.