Trauman hoidon kolmivaiheinen malli
Trauman hoidon kolmivaiheinen malli
Trauman hoidon kolmivaiheista mallia suositellaan erityisesti kompleksisen trauman hoitoon Suomessa. Malli koostuu siis kolmesta vaiheesta, jotka on lueteltu alla.