Trauman hoidon kolmivaiheinen malli

Trauman hoidon kolmivaiheinen malli

Trauman hoidon kolmivaiheista mallia suositellaan erityisesti kompleksisen trauman hoitoon Suomessa. Malli koostuu siis kolmesta vaiheesta, jotka on lueteltu alla.