Paikat, joissa tapahtui kielteisiä kokemuksia, jäävät mieleen
Japanin RIKEN-tutkimuslaitoksen neurotieteilijät tutkivat negatiivisten kokemusten muistoja.
Lapsuuden traumojen vaikutukset lasten mielenterveyteen
Lapsuuden traumoilla voi olla keskeinen rooli monissa myöhemmissä psykiatrisissa häiriöissä. Suurin osa siitä, mitä tiedämme traumalle altistumisen vaikutuksista, on kuitenkin peräisin aikuisia koskevista tutkimuksista.
Tutkimusryhmä löysi aivojen merkkiaineen, joka osoittaa alttiutta sairastua traumaperäiseen stressihäiriöön
On tärkeää ymmärtää, miten altis itse on sairastumaan traumaperäiseen stressihäiriöön (PTSD). Jos vaarasta olisi tietoa, voisi henkilö esimerkiksi välttää työpaikkoja, joihin liittyy todennäköisemmin suurta stressiä ja mahdollisia traumoja, tai hakeutua hoitoon heti, kun kokee mahdollisesti laukaisevan tapahtuman.
Psykedeelien käyttö PTSD:n, OCD:n, masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa – viimeaikaiset tutkimukset ja mahdolliset riskit
Uusissa tutkimuksissa selvitetään, voisivatko psykedeeliset huumeet, joita käytetään tiukassa lääkärin valvonnassa, auttaa traumaperäisen stressihäiriön, kroonisen kivun, masennuksen ja pakko-oireisen häiriön hoidossa.
Pisaroita ikkunassa
Dissosiaatio ennakoi huonompia tuloksia mielenterveyden kannalta trauman jälkeen
Trauman kokeneilla henkilöillä dissosiaation ilmeneminen voi viitata siihen, että henkilöillä voi kehittyä suuremmalla todennäköisyydellä myöhemmin vakavaa traumanjälkeistä stressioireilua, masennusta, ahdistuneisuutta, fyysistä kipua ja sosiaalista heikkenemistä.
Mikä on takauma (flashback)?
Takauma (englanniksi flashback) on PTSD:n oire, jossa henkilö tuntee kokevansa uudelleen traumaattisen tapahtuman. Takauma on yleensä äkillinen ja odottamaton, ja sen aiheuttaa jonkinlainen laukaiseva tekijä ("triggeri"), joka muistuttaa henkilöä traumasta.
Silmät voivat paljastaa trauman
Tutkimus: silmät voivat paljastaa trauman
Tutkimuksen mukaan traumaattiset kokemukset jättävät jälkensä silmien pupilleihin. Traumaperäistä stressihäiriötä potevilla pupillit reagoivat erilailla heidän katsoessaan emotionaalisia kuvia, kuin niillä, joilla häiriötä ei ole todettu.
PTSD
Traumanjälkeinen stressihäiriö (PTSD)
Traumanjälkeinen stressihäiriö on englanniksi post-traumatic stress disorder, josta lyhenne PTSD on peräisin.

Traumanjälkeistä stressihäiriötä kutsutaan Suomessa myös nimityksillä traumaperäinen stressihäiriö ja post-traumaattinen stresshäiriö.