Lapsuuden traumojen vaikutukset lasten mielenterveyteen

Lapsuuden traumoilla voi olla keskeinen rooli monissa myöhemmissä psykiatrisissa häiriöissä. Suurin osa siitä, mitä tiedämme traumalle altistumisen vaikutuksista, on kuitenkin peräisin aikuisia koskevista tutkimuksista.

Mikä on takauma (flashback)?

Takauma (englanniksi flashback) on PTSD:n oire, jossa henkilö tuntee kokevansa uudelleen traumaattisen tapahtuman. Takauma on yleensä äkillinen ja odottamaton, ja sen aiheuttaa jonkinlainen laukaiseva tekijä (”triggeri”), joka muistuttaa henkilöä traumasta.

Tutkimus: silmät voivat paljastaa trauman

Silmät voivat paljastaa trauman

Tutkimuksen mukaan traumaattiset kokemukset jättävät jälkensä silmien pupilleihin. Traumaperäistä stressihäiriötä potevilla pupillit reagoivat erilailla heidän katsoessaan emotionaalisia kuvia, kuin niillä, joilla häiriötä ei ole todettu.

Traumanjälkeinen stressihäiriö (PTSD)

PTSD

Traumanjälkeinen stressihäiriö on englanniksi post-traumatic stress disorder, josta lyhenne PTSD on peräisin.

Traumanjälkeistä stressihäiriötä kutsutaan Suomessa myös nimityksillä traumaperäinen stressihäiriö ja post-traumaattinen stresshäiriö.