Ehdotuksia toipumisprosessiin

Ehdotuksia toipumisprosessiin

Asioita helpottamaan oloa toipumisen ajaksi Vaikka traumasta puhuminen muille voi olla hyvinkin raskasta, toipumisen kannalta on tärkeää, että trauman kokenut henkilö on halukas ottamaan tukea vastaan. Mitä enemmän hänellä on tukea ja apua ympärillään (esim. tukiryhmä, terapia-apu, perhe- ja ystäväpiiri) sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän voi toipua hyvin. Itsekseenkin voi tehdä erilaisia asioita, jotka voivat helpottaa […]

Dissosiaation käyttö toipumisprosessissa

Dissosiaation kaytto toipumisprosessissa

Vaikka traumamateriaalin työstäminen on tärkeää, itsensä venyttäminen kestokyvyn rajoille ei juuri ole perusteltua. Terapian tarkoitus ei ole traumatisoida selviytyjää lisää, ja kokeneet terapeutit pitävätkin sopivassa tahdissa etenemistä onnistuneen hoidon kulmakivenä.