Tunteiden kokeminen

Tunteiden kokeminen

Monen selviytyjän on vaikea sietää erilaisia tunteita, edes positiivisia, kuten ilo. Tunteiden kokeminen voi olla hankala asia. Mahdollisesti koko elämän kestäneen tunteiden tukahduttamisen seurauksena niiden salliminen voi tuntua hyvin pelottavalta.

Ehdotuksia toipumisprosessiin

Ehdotuksia toipumisprosessiin

Asioita helpottamaan oloa toipumisen ajaksi Vaikka traumasta puhuminen muille voi olla hyvinkin raskasta, toipumisen kannalta on tärkeää, että trauman kokenut henkilö on halukas ottamaan tukea vastaan. Mitä enemmän hänellä on tukea ja apua ympärillään (esim. tukiryhmä, terapia-apu, perhe- ja ystäväpiiri) sitä suuremmalla todennäköisyydellä hän voi toipua hyvin. Itsekseenkin voi tehdä erilaisia asioita, jotka voivat helpottaa […]

Dissosiaation käyttö toipumisprosessissa

Dissosiaation kaytto toipumisprosessissa

Vaikka traumamateriaalin työstäminen on tärkeää, itsensä venyttäminen kestokyvyn rajoille ei juuri ole perusteltua. Terapian tarkoitus ei ole traumatisoida selviytyjää lisää, ja kokeneet terapeutit pitävätkin sopivassa tahdissa etenemistä onnistuneen hoidon kulmakivenä.

Trauman hoidon kolmivaiheinen malli

Trauman hoidon kolmivaiheinen malli

Trauman hoidon kolmivaiheista mallia suositellaan erityisesti kompleksisen trauman hoitoon Suomessa. Malli koostuu siis kolmesta vaiheesta, jotka on lueteltu alla.

Trauman hoito: yleiskatsaus

Trauman hoito yleiskatsaus

Hoitomenetelmien periaatteita Trauman hoito koostuu erilaisista traumaperäisten häiriöiden hoitoon tarkoitetuista menetelmistä. Kaikki nämä menetelmät perustuvat seuraaviin periaatteisiin: Terapia suunnitellaan aina vastaamaan kunkin selviytyjän yksilöllisiä tarpeita. Apuna käytetään huolellista haastattelua sekä erilaisia kyselylomakkeita. Traumaterapiatyötä tehdään vain silloin, kun potilas ei ole kriisitilanteessa. Jos potilas on huomattavan masentunut, itsemurhahakuinen, kärsii vakavasta ahdistuneisuudesta, tarvitsee päihdevieroitusta tai elää edelleen […]