Trauma ja unihairiot
Trauma ja unihäiriöt
Trauma ja unihäiriöt kulkevat usein käsi kädessä. Uniongelmat ovat osa normaaleja traumanjälkeisiä reaktioita.