Onneton perhe tai trauma nuoruudessa johtaa huonoon terveyteen vanhuudessa

Jaa artikkeli:

Artikkelin osiot

Haitalliset lapsuudenkokemukset vaikuttavat pitkälle vanhuuteen, erityisesti väkivaltaa kokeneiden kohdalla. Niihin liittyy sekä fyysisiä että kognitiivisia haittoja.

Elinikäisiä terveydellisiä vaikutuksia

On tiedossa, että vaikea lapsuus voi johtaa moniin terveysongelmiin nuorena tai keski-ikäisenä aikuisena, mutta nyt UC San Franciscon (Kalifornian yliopisto San Franciscossa, Yhdysvalloissa) tutkijat ovat ensimmäistä kertaa yhdistäneet varhaiselämän epäsuotuisat kokemukset elinikäisiin terveydellisiin seurauksiin.

He havaitsivat, että iäkkäillä yhdysvaltalaisilla aikuisilla, joilla oli ollut stressiä aiheuttavia tai traumaattisia kokemuksia lapsena, oli suurempi todennäköisyys kokea sekä fyysisiä että kognitiivisia haittoja vanhuusvuosinaan.

Stressiä aiheuttavia lapsuudenkokemuksia voivat olla esimerkiksi:

 • altistuminen fyysiselle väkivallalle
 • altistuminen hyväksikäytölle
 • vakava sairaus
 • perheen taloudellinen stressi
 • ero vanhemmista

Varhaiselämän kokemukset seuraavat vanhuuteen asti

Tutkimuksessa, joka ilmestyi 2. elokuuta 2023 Journal of General Internal Medicine -lehdessä, todettiin, että lapsuudessa väkivaltaa kokeneilla oli 40 prosenttia suurempi todennäköisyys kärsiä liikuntakyvyn heikkenemisestä ja 80 prosenttia suurempi todennäköisyys kokea vaikeuksia päivittäisissä toiminnoissa.

Onnettomista perheistä kotoisin olevilla oli 40 prosenttia suurempi todennäköisyys sairastua vähintään lievään kognitiiviseen heikentymiseen.

”Tutkimuksessa tarkasteltiin itse ilmoitettua toimintakyvyn heikkenemistä sekä objektiivisesti mitattua fyysistä ja kognitiivista heikkenemistä. Saimme selville, että varhaiselämän stressaavilla kokemuksilla voi olla seurauksia aina vanhempaan ikään asti”, sanoo vanhempi kirjoittaja Alison J. Huang, UCSF:n lääketieteen professori ja UCSF Health -osaston yleisten sisätautien tutkimusjohtaja.

”Tämä voi merkitä suurempaa todennäköisyyttä kävelyvaikeuksiin, muistivaikeuksiin tai vaikeuksiin päivittäisissä elintoiminnoissa, kun ihmiset ovat 60-, 70-, 80-vuotiaita tai vanhempia”, hän sanoi.

Elinikäisten vaivojen perimmäinen syy

Lähes 60 prosenttia Yhdysvaltalaisista aikuisista on kokenut yhden tai useamman tyyppisiä lapsuuden epäsuotuisia kokemuksia, jotka voivat heikentää lapsen turvallisuuden tai vakauden tunnetta, kertoo Yhdysvaltain tautikeskus CDC (Centers for Disease Control and Prevention). Tämä on yhteydessä kroonisiin fyysisiin ja mielenterveysongelmiin, kuten sydän- ja verisuonitauteihin, diabetekseen, autoimmuunisairauksiin ja masennukseen.

Lapsuuden epäsuotuisien kokemusten terveysvaikutuksista koko eliniän ajalle on kuitenkin vain vähän tutkimustietoa, vaikka iäkkäät aikuiset kantavat suurimman taakan useimmista terveysongelmista.

Vuonna 2021 Kaliforniasta tuli ensimmäinen Yhdysvaltain osavaltio, joka velvoitti kaupallisen vakuutuksen kattamaan sekä lasten että aikuisten varhaisten stressaavien tai traumaattisten kokemusten seulonnan. Kahdeksan muuta osavaltiota harkitsee vastaavaa lainsäädäntöä tai panee sitä täytäntöön. Tämäntyyppinen seulonta on kuitenkin edelleen kiistanalaista, koska sen vaikutus pitkäaikaiseen terveyteen on epäselvä ja koska se saattaa kuormittaa terveydenhuoltojärjestelmää.

Uudessa tutkimuksessa käytettiin tietoja National Social Life, Health and Aging Project -hankkeesta, joka on ikääntyneiden yhdysvaltalaisten aikuisten kansallinen kohorttitutkimus. Siinä tutkittiin lähes 3400 osallistujaa, joista hieman yli puolet oli naisia, jotka olivat 50-97-vuotiaita ja asuivat yhteisöissä.

Osallistujilta kysyttiin lapsuudenaikaisista epäsuotuisista kokemuksista, ja heille tehtiin tasapaino- ja kävelytestejä sekä kognitio- ja muistitestejä. Lisäksi arvioitiin heidän vaikeuksiaan suoriutua päivittäisistä toiminnoista.

Lähes puolet, 44 prosenttia, ilmoitti, että heillä oli ollut vähintään yksi lapsuuden epäsuotuisa kokemus 6-16 vuoden iässä. Näitä olivat:

 • väkivallan kokeminen (14 %)
 • väkivallan näkeminen (16 %)
 • taloudellinen stressi (13 %)
 • ero vanhemmasta (16 %)
 • huono terveys (6 %)

Joka viides ilmoitti useammasta kuin yhdestä lapsuuden epäsuotuisasta kokemuksesta.

Tutkimus vaikuttaa vanhustenhoitoon

”Kun otetaan huomioon, kuinka yleisiä nämä kokemukset olivat osallistujiemme keskuudessa, se osoittaa, että stressaavat varhaiselämän kokemukset voivat olla merkkejä toimintakyvyn heikkenemisen ja vammaisuuden riskistä myöhemmässä elämässä”, sanoi ensimmäinen kirjoittaja ja UCSF:n lääketieteen opiskelija Victoria M. Lee.

”Tämä vaikuttaa vanhustenhoitoon: lapsuuden traumojen varhainen tunnistaminen voi olla hyödyllistä sellaisten aikuisten tunnistamisessa, jotka saattaisivat hyötyä seulonta- tai ennaltaehkäisystrategioista ikääntymiseen liittyvän toiminnallisen heikkenemisen varalta.”

Lähteet

Jaa artikkeli:

 • Tuoreimmat ARTIKKELIT

  SUOSITUIMMAT