Tutkimus yhdistää lapsuuden kaltoinkohtelun moniin mielenterveysongelmiin

Jaa artikkeli:

Artikkelin osiot

American Journal of Psychiatry -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa pyrittiin tarkastelemaan lapsuuden pahoinpitelyn syy-yhteyttä mielenterveyteen ottamalla huomioon muut geneettiset ja ympäristöön liittyvät riskitekijät, kuten mielenterveysongelmien esiintyminen perheessä ja sosioekonominen huono-osaisuus.

Lasten kaltoinkohtelulla vaikutuksia useisiin mielenterveysongelmiin

Ensimmäisessä tutkimuksessa analysoitiin 34 kvasikokeellista tutkimusta, joihin osallistui yli 54 000 ihmistä.

Kvasikokeellisilla tutkimuksilla voidaan havaintotiedoista paremmin selvittää syy ja seuraus käyttämällä erityisotoksia (esim. identtiset kaksoset) tai innovatiivisia tilastollisia menetelmiä muiden riskitekijöiden poissulkemiseksi.

Jos esimerkiksi identtisistä kaksosista koostuvissa otoksissa pahoinpidellyllä kaksosella on mielenterveysongelmia, mutta pahoinpitelemättömällä kaksosella ei, yhteys ei voi johtua genetiikasta tai kaksosten yhteisestä perheympäristöstä.

Tutkijat havaitsivat 34 tutkimuksessa, että lasten kaltoinkohtelulla oli pieniä vaikutuksia useisiin mielenterveysongelmiin, kuten sisäistäviin häiriöihin (esim. masennus, ahdistuneisuus, itsensä vahingoittaminen ja itsemurhayritykset), ulkoistaviin häiriöihin (esim. alkoholin ja huumeiden väärinkäyttö, ADHD ja käytöshäiriöt) ja psykooseihin. Nämä vaikutukset olivat johdonmukaisia riippumatta käytetystä menetelmästä tai tavasta, jolla pahoinpitelyä ja mielenterveyttä mitattiin.

Tulokset viittaavat siihen, että kahdeksan lasten pahoinpitelytapauksen estäminen estäisi yhden henkilön mielenterveysongelmien kehittymisen.

Kaltoinkohtelua ehkäisevät toimet eivät ole olennaisia ainoastaan lasten hyvinvoinnin kannalta

Tutkimuksen vastaavana kirjoittajana toiminut tohtori Jessie Baldwin (UCL Psychology & Language Sciences) totesi: ”On hyvin tiedossa, että lasten pahoinpitely liittyy mielenterveysongelmiin, mutta oli epäselvää, onko tämä yhteys kausaalinen vai selittyykö se paremmin muilla riskitekijöillä.

Tässä tutkimuksessa esitetään täsmällistä näyttöä siitä, että lapsuudessa tapahtuvalla pahoinpitelyllä on pieniä kausaalisia vaikutuksia mielenterveysongelmiin. Vaikka pahoinpitelyn vaikutukset ovat pieniä, niillä voi olla kauaskantoisia seurauksia, sillä mielenterveysongelmat ennustavat monia huonoja seuraamuksia, kuten työttömyyttä, fyysisiä terveysongelmia ja varhaista kuolleisuutta.

Kaltoinkohtelua ehkäisevät toimet eivät siis ole olennaisia ainoastaan lasten hyvinvoinnin kannalta, vaan niillä voitaisiin myös ehkäistä mielenterveysongelmista johtuvaa pitkäaikaista kärsimystä ja taloudellisia kustannuksia.”

Tutkijat havaitsivat kuitenkin myös, että osa pahoinpitelylle altistuneiden henkilöiden yleisestä mielenterveysongelmien riskistä johtui jo olemassa olevista haavoittuvuuksista, joihin voivat kuulua muut epäsuotuisat olosuhteet (esim. sosioekonominen huono-osaisuus) ja geneettinen alttius.

Tohtori Baldwin sanoi: ”Tuloksemme viittaavat myös siihen, että minimoidakseen mielenterveysongelmien riskin pahoinpitelylle altistuneilla yksilöillä kliinikkojen tulisi puuttua paitsi pahoinpitelykokemukseen myös jo olemassa oleviin psykiatrisiin riskitekijöihin.”

Tutkijat määrittelivät lapsuuden pahoinpitelyn fyysiseksi, seksuaaliseksi tai emotionaaliseksi hyväksikäytöksi tai laiminlyönniksi ennen 18 vuoden ikää.

Lisätutkimusta tarvitaan

Jokaisessa analysoidussa kvasikokeellisessa tutkimuksessa on saattanut esiintyä mahdollisia vääristymiä. Tulokset olivat kuitenkin johdonmukaisia eri kvasikokeellisia menetelmiä käyttävissä tutkimuksissa, mikä viittaa siihen, että tulokset ovat kestäviä.

Lisäksi ei ollut mahdollista tehdä varmoja johtopäätöksiä erityyppisen kaltoinkohtelun tietyistä vaikutuksista, koska on tavallista, että erityyppistä kaltoinkohtelua tai laiminlyöntiä tapahtuu samanaikaisesti, ja tutkimuksissa tämä otetaan harvoin huomioon.

Käytettävissä olevien tietojen puutteen vuoksi ei ollut mahdollista tutkia pahoinpitelyn ajoituksen, pahoinpitelyn ja mielenterveysongelmien välisen ajanjakson tai rotu- tai etnisten ryhmien välisten erojen vaikutuksia. Näiden kysymysten selvittämiseksi tarvitaan tulevaa kvasikokeellista tutkimusta.

Lähteet

Lue lisää

Jaa artikkeli:

  • Tuoreimmat ARTIKKELIT

    SUOSITUIMMAT