Dissosiatiivinen amnesia
Dissosiatiivinen amnesia
Dissosiatiivisen amnesian (muistinmenetyksen), vanhalta nimitykseltään psykogeenisen amnesian, pääoire on kykenemättömyys muistaa itselleen tärkeää, useimmiten henkisesti kuormittavaa tai traumaattista informaatiota. Muistiaukko on liian laaja ollakseen tavallista unohtelua, eikä se johdu elimellisistä syistä tai esimerkiksi päihteiden käytöstä.
Persoonan rakenteellinen dissosiaatio
Persoonan rakenteellinen dissosiaatio
Persoonan rakenteellinen dissosiaatioteoria on mm. eläinten käyttäytymisen tutkimiseen (etologiaan) sekä 1900-luvun alun psykiatri Charles Myersin ja Pierre Janetin työhön ja teorioihin perustuva selitysmalli traumaan liittyvien häiriöiden syntymekanismista.
Dissosiaatio pähkinänkuoressa
Dissosiaatio pähkinänkuoressa
Dissosiaatio: yleiskatsaus
Dissosiaatio: yleiskatsaus
Sanana dissosiaatio viittaa kokonaisuuden osien erkanemiseen toisistaan.