Home » Merlin

Merlin

Mikä on vakava dissosiaatiohäiriö?

Kompleksiset dissosiaatiohäiriöt Sivujen tämä osio keskittyy dissosiaatiohäiriöihin, joissa potilaan persoonallisuuden osat ovat toisistaan niin erillään, että niiden eriytyneisyys ja itsenäisyys on huomattava. Ylläpito luokittelee rakenteellisen dissosiaatioteorian pohjalta tähän ryhmään DSM-IV:n dissosiatiivisen identiteettihäiriön sekä tyypin I tarkemmin määrittelemättömän dissosiatiohäiriön, jossa potilaalla on dissosiatiivisen identiteettihäiriön kaltainen häiriö. Häiriöt ovat seurausta toistuvasta lapsuusajan traumatisaatiosta, ja niissä on läsnä oireita monesta ”yksinkertaisemmasta” dissosiaatiohäiriöstä, kuten depersonalisaatiohäiriöstä ja …

Read More »

Järjestelmän kartoittaminen

Kaksi ilmaisua, joilla potilaat usein kuvaavat kokemuksiaan vakavista dissosiaatiohäiriöistä, ovat kaaos ja hämmennys. Moni on skeptinen ajatukselle, että hänen sisäinen järjestelmänsä olisi luotu loogiselle pohjalle. Useimmiten dissosiaatiohäiriöiden identiteettijärjestelmät ovat kuitenkin mielensisäisen insinööritieteen mestariteoksia. Osa on tiukasti hallinnoituja tarkkoine kommunikaatio- ja kumppanuus (”co-existence”) -sääntöineen, jotka rajaavat tietoisuutta ja pitävät järjestelmän turvassa; toiset taas käsittämättömiä sekamelskia, joiden logiikkaa on mahdoton hahmottaa – …

Read More »

Dissosiaation käyttö toipumisprosessissa

Vaikka traumamateriaalin työstäminen on tärkeää, itsensä venyttäminen kestokyvyn rajoille ei juuri ole perusteltua. Terapian tarkoitus ei ole traumatisoida selviytyjää lisää, ja kokeneet terapeutit pitävätkin sopivassa tahdissa etenemistä onnistuneen hoidon kulmakivenä. Raskaan muiston työstäminen pidemmälle, kuin mitä itse pystyy kestämään, ei kuulu traumaterapiaan, koska se ei huomioi selviytyjän valmiutta työstää vaikeita kokemuksia, saattaa johtaa dissosiaation lisääntymiseen ja terrorisoida sisäisen tasapainon itsemurhahakuisuuteen …

Read More »

Pilgrim’s Journey

Pilgrim on pseudonyymi 34-vuotiaalle amerikkalaiselle erityisopettajalle, jolla teini-iässä alkaneen syömishäiriö- masennus- ja ahdistuskierteen jälkeen lopulta, 30-vuotiaana, todettiin dissosiatiivinen identiteettihäiriö ja Aspergerin oireyhtymä. Eräitä hänen identiteettejään ovat viisivuotias, traumatisoitu pikkutyttö Mae, itsetietoinen, aggressiivinen Missy, Pilgrimin itsensä ikäinen valoisa, avulias työnarkomaani Caroline sekä kahdeksanvuotias Tuck, joka yrittää epätoivoisesti todistaa, että myös pojat voivat olla kilttejä. Yksityiselämässä vallitsevan kaaoksen vastakohtana Pilgrim ja erityisesti …

Read More »

Vakavien dissosiaatiohäiriöiden hoito

Vakavien dissosiaatiohäiriöiden hoitoon on erityisesti Yhdysvalloissa ja Hollannissa kehitetty runsaasti eri hoitomalleja, jotka kaikki jakavat samat perusperiaatteet: Dissosiaatio- ja traumaperäisten oireiden hillitseminen ja potilaan toimintakyvyn lisääminen Traumaattisten kokemusten työstäminen Persoonallisuuden osien keskinäisen yhteistyön parantaminen ja lopulta sulauttaminen toisiinsa prosessissa, jota kutsutaan integraatioksi. Koska dissosiaatiohäiriö on pitkäaikaisen traumatisaation tulos, suositellaan sen hoidossa käytettäväksikolmivaiheista hoitomallia, joka käydään tarkemmin lävitse toisaalla. Tässä osiossa …

Read More »

Dissosiatiivinen identiteettihäiriö lyhyesti

Muita nimiä monipersoonahäiriö, sivupersoonahäiriö, englanniksi dissociative identity disorder (DID), multiple personality disorder, (MPD) Otettu DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders) -diagnoosiluetteloon vuonna 1980. Tyypillinen piirre on kahden tai useamman erillisen henkilön käytöstä toistuvasti hallitsevan identiteetin tai persoonallisuuden osan olemassaolo, sekä niin suuri kykenemättömyys henkilökohtaisten tietojen antamiseen, ettei oireilua ole mahdollista selittää normaalilla unohtelulla. Tila ei saa olla seuraus …

Read More »

Mitä ovat vakavat dissosiaatiohäiriöt?

Kompleksiset dissosiaatiohäiriöt Sivujen tämä osio keskittyy dissosiaatiohäiriöihin, joissa potilaan persoonallisuuden osat ovat toisistaan niin erillään, että niiden eriytyneisyys ja itsenäisyys on huomattava. Ylläpito luokittelee rakenteellisen dissosiaatioteorian pohjalta tähän ryhmään DSM-IV:n dissosiatiivisen identiteettihäiriön sekä tyypin I tarkemmin määrittelemättömän dissosiatiohäiriön, jossa potilaalla on dissosiatiivisen identiteettihäiriön kaltainen häiriö. Häiriöt ovat seurausta toistuvasta lapsuusajan traumatisaatiosta, ja niissä on läsnä oireita monesta ”yksinkertaisemmasta” dissosiaatiohäiriöstä, kuten depersonalisaatiohäiriöstä ja …

Read More »

Ruumiillisten dissosiaatio-oireiden arviointilista (SDQ-20)

Kysely somatoformisista dissosiaatio-oireista (Somatoform dissociation questionnaire) Alla olevat väittämät on käännetty alunperin englanninkielisestä somatoformisia (ruumiillisia) dissosiatiivi- sia oireita mittaavasta kyselystä. Ne arvioidaan asteikolla 1-5, jossa 1 = en koe tällaisia oireita/ilmiöitä 2 = koen tällaisia oireita/ilmiöitä harvoin 3 = koen tällaisia oireita/ilmiöitä toisinaan 4 = koen tällaisia oireita/ilmiöitä melko usein 5 = koen tällaisia oireita/ilmiöitä hyvin usein Tämän lisäksi täsmennetään, …

Read More »

Steinbergin depersonalisaatiokysely

Steinberg depersonalization questionnaire Alla on lueteltu joitakin tyypillisiä depersonalisaatiokokemuksia. Nämä itsearvioidaan asteikolla: Ei koskaan Muutamia kertoja Joskus Usein Lähes koko ajan Vain päihdyttävien aineiden vaikutuksen alaisena Lisäksi arvioidaan, aiheuttavatko kokemukset häiriöitä ystävyys- perhe- ja työsuhteissa, vaikeuttavatko ne opiskelua ja työssäkäyntiä, sekä tuntuvatko ne itsestä epämukavilta tai ahdistavilta. Käännös ei ole virallinen. Muista myös, ettei pistemääräsi korvaa psykiatrin tai psykologin arviota. …

Read More »

Lasten dissosiaatiivisten oireiden arviointilista

Child Dissociative Checklist, Version 3 Alle on käännetty asteikko, jolla arvioidaan dissosiatiivisia kokemuksia alle 12-vuotiailla lapsilla. Sen voivat täyttää lapsen tuntevat aikuiset, kuten vanhemmat tai opettaja. Jokainen väittämä arvioidaan asteikolla 0 = Ei sovi lapseen 1 = Sopii lapseen jonkin verran 2 = Sopii lapseen lähes täysin Käännös ei ole virallinen. Muista myös, ettei pistemäärä korvaa psykiatrin tai psykologin arviota. …

Read More »