Tutkimusryhmä löysi aivojen merkkiaineen, joka osoittaa alttiutta sairastua traumaperäiseen stressihäiriöön
On tärkeää ymmärtää, miten altis itse on sairastumaan traumaperäiseen stressihäiriöön (PTSD). Jos vaarasta olisi tietoa, voisi henkilö esimerkiksi välttää työpaikkoja, joihin liittyy todennäköisemmin suurta stressiä ja mahdollisia traumoja, tai hakeutua hoitoon heti, kun kokee mahdollisesti laukaisevan tapahtuman.
Psykedeelien käyttö PTSD:n, OCD:n, masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa – viimeaikaiset tutkimukset ja mahdolliset riskit
Uusissa tutkimuksissa selvitetään, voisivatko psykedeeliset huumeet, joita käytetään tiukassa lääkärin valvonnassa, auttaa traumaperäisen stressihäiriön, kroonisen kivun, masennuksen ja pakko-oireisen häiriön hoidossa.
Tutkimus yhdistää lapsuuden kaltoinkohtelun moniin mielenterveysongelmiin
Kaltoinkohtelun tai laiminlyönnin kokeminen lapsena voi aiheuttaa useita mielenterveysongelmia, todetaan University College Londonin (UCL) tutkijoiden johtamassa uudessa tutkimuksessa.
Rannelaitteet voivat havaita kipuun, uneen ja ahdistukseen liittyviä tuloksia trauman jälkeen
Tuoreen tutkimuksen mukaan kannettavista laitteista saatavia tietoja voitaisiin käyttää seulontatyökaluina, joiden avulla potilaat ja lääkärit voivat tunnistaa, ovatko oireet paranemassa vai pahenemassa trauman jälkeen.
Puheanalyysistä voi olla apua mielenterveysongelmien määrittämisessä
Harvard Review of Psychiatry -lehden tammi-/helmikuun numerossa olevassa julkaisussa kerrotaan, että puheen rakenteita analysoimalla voidaan tarkasti diagnosoida masennus ja psykoosi, mitata niiden vakavuutta, ja ennustaa niiden alkaminen.
Pisaroita ikkunassa
Dissosiaatio ennakoi huonompia tuloksia mielenterveyden kannalta trauman jälkeen
Trauman kokeneilla henkilöillä dissosiaation ilmeneminen voi viitata siihen, että henkilöillä voi kehittyä suuremmalla todennäköisyydellä myöhemmin vakavaa traumanjälkeistä stressioireilua, masennusta, ahdistuneisuutta, fyysistä kipua ja sosiaalista heikkenemistä.
Puhelin
Mieli ry:n kriisipuhelimeen soitettiin viime vuonna yli 300 000 kertaa
Soittojen määrä kriisipuhelimeen on kasvanut niin paljon, että soittaja joutuu usein jonottamaan. Vaikka kynnys saattaa tuntua korkealta, on suositeltavaa hakea apua mahdollisimman pian. Yksikin juttelutuokio voi olla iso apu.
Silmät voivat paljastaa trauman
Tutkimus: silmät voivat paljastaa trauman
Tutkimuksen mukaan traumaattiset kokemukset jättävät jälkensä silmien pupilleihin. Traumaperäistä stressihäiriötä potevilla pupillit reagoivat erilailla heidän katsoessaan emotionaalisia kuvia, kuin niillä, joilla häiriötä ei ole todettu.
DSM-5
DSM-IV:n päivitys DSM-5-versioon toi mukanaan muutoksia eri häiriöiden luokitteluun
Yksi mielenterveyden häiriöiden luokitteluun käytettävistä pääjärjestelmistä – Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) – on saanut päivityksen aikaisemmasta DSM-IV-versiosta uuteen DSM-5-versioon toukokuussa 2013.

Päivitys toi mukanaan joitakin muutoksia trauma- ja stressihäiriöiden sekä dissosiatiivisten häiriöiden luokitteluun. Voit lukea lisää kyseisistä muutoksista alla.