Normaalit jalkireaktiot
Normaalit jälkireaktiot
Järkyttävän tapahtuman kokeneen ensireaktio on usein ilo siitä, että hän on elossa. Tätä seuraavat ahdistuksen, pelon ja vihan tunteet, korostunut valppaus sekä tapahtuman pakonomainen miettiminen. Nämä stressireaktiot tulevat lähes kaikille, ja ne lievenevät itsestään ajan kuluessa. Niillä ei ole tekemistä ”heikkouden” kanssa. Stressireaktioista on kuitenkin hyvä olla tietoinen. Tämä vähentää pelkoa ja ahdistusta ja auttaa ymmärtämään joko itseään tai läheistä, joka on joutunut trauman uhriksi.