Trauma ja dissosiaatio

persoonallisuuden_toimintarakenteiden_jaottelu